Een interview met de Spaanse NGO AIDA

Deze week besteden we aandacht aan de Spaanse organisatie AIDA, die nu zes maanden Grant-houder is. We hopen dat onderstaand interview met AIDA non-profitorganisaties een beter inzicht zal geven in de non-profit sector en de online mediawereld. Kunt u in het kort beschrijven wat AIDA is en doet? AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) betekent ‘Hulp, uitwisseling en ontwikkeling’ en is een NGO die zich sinds 1999 inzet voor het verbeteren van de levenskwaliteit in enkele van de armste gebieden in de wereld. AIDA werd in 2004 geregistreerd als nutsbedrijf en heeft zich sindsdien beziggehouden met projecten op het gebied van economische, menselijke en culturele ontwikkeling. AIDA biedt hulp in twaalf landen in Latijns-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Die hulp vindt voornamelijk plaats in de vorm van ontwikkelingsprojecten in samenwerkingsverband, met ondersteuning van meerdere experts. Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen voor NGO’s? De afgelopen jaren was de grootste uitdaging de overgang naar de professionele sector. Deze overgang heeft in eerste instantie binnen de organisaties plaatsgevonden, maar bracht ook met zich mee dat de samenleving moest worden overtuigd van de noodzaak van deze professionalisering. De financiële crisis is ook een grote uitdaging, want die heeft de professionalisering en samenwerking bemoeilijkt doordat het lastiger werd openbare en particuliere financiële ondersteuning te krijgen. Projecten kunnen hierdoor moeilijker in stand worden gehouden en ontwikkeld worden zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld. Al met al is het voor de NGO’s momenteel heel moeilijk om hun doelen te verwezenlijken. Welke rol spelen NGO’s op internet? Wij hebben vastgesteld dat een groot deel van de samenleving online media gebruikt om informatie te verkrijgen over het werk en de behoeften van NGO’s. De organisaties maken steeds meer gebruik van internet om aandacht te vragen voor hun activiteiten, omdat internet sneller, goedkoper en efficiënter is dan de traditionele media. Wat heeft Google Grants voor uw organisatie betekend? In ons geval was Google Grants cruciaal omdat we via het programma online contact hebben gekregen met mensen die op zoek waren naar onze services. Mensen die geïnteresseerd zijn in onze services, kunnen ons nu snel en gemakkelijk bereiken. Hoelang bent u nu deelnemer aan het Google Grants-programma en hoe heeft u het programma leren kennen? AIDA is sinds juli 2010 deelnemer aan het Google Grants-programma. We kenden AdWords al vanwege het belang van dit programma voor online communicatie en online adverteren. Een vrijwilliger in onze organisatie heeft ons over Google Grants verteld. Hoe heeft AIDA geprofiteerd van Google Grants? Door Google Grants is het gemakkelijker voor ons geworden om vrijwilligers en medewerkers te vinden en materiële en financiële hulp te krijgen voor onze projecten. Daarnaast hebben we meerdere verzoeken voor samenwerking ontvangen en vriendelijke feedback gekregen op onze activiteiten en projecten. Over het algemeen zijn onze initiatieven meer in de bekendheid gekomen. Kunt u ons een specifiek voorbeeld geven van hoe Google Grants uw NGO heeft geholpen? AIDA Books & More bijvoorbeeld is een online bibliotheek die we hebben opgezet om tweedehands boeken te verkopen die zijn gedoneerd door bedrijven en particulieren. De inkomsten daarvan worden gebruikt om onze hulpprojecten te financieren. Dankzij onze Google Grants-advertenties zijn de donaties aan de bibliotheek sterk toegenomen en krijgen we steeds meer hulp uit de samenleving voor de verdere ontwikkeling van dit project. Is er nog een ander project dat u met behulp van Google Grants zou willen verwezenlijken? Het zou fantastisch zijn als het Google Grants-team voor vrijwilligers en medewerkers bij NGO’s cursussen en workshops over AdWords en andere Google-producten zou organiseren. Zou u Google Grants aanbevelen bij andere NGO’s? Zeer zeker! Artikel door Diana Memic, Online Ad Sales team Gepost door Kenny, Inside AdWords Team

Lees het hele bericht:
Een interview met de Spaanse NGO AIDA

Leave a Comment