September 2011

Update voor targeten van aangepaste gebieden

In juni hebben we reeds aangekondigd dat het targeten van aangepaste gebieden (targets met meerdere punten of polygoontargets) niet meer mogelijk zou zijn in de nabije toekomst. Deze aanpassing is intussen doorgevoerd in het systeem. Het is op dit moment niet meer mogelijk nieuwe aangepaste gebieden aan te maken binnen uw AdWords-campagnes. De optie lijkt zichtbaar, en u kunt ook nog steeds verschillende punten selecteren, maar wanneer u deze instellingen opslaat, krijgt u de volgende foutmelding: Wanneer u locatie-instellingen wilt invoeren of wijzigen binnen uw AdWords-campagne, moet u gebruik maken van alternatie targetingopties. De volgende opties zijn nog steeds beschikbaar: – U kunt zoeken of bladeren naar landen, gebieden, regio’s en plaatsen. – U kunt een vooraf gedefinieerd pakket selecteren met locaties. – U kunt een punt kiezen op de kaart en een straal definieren rondom dat punt waarbinnen uw advertenties moeten worden weergegeven. U kunt AdWords-campagnes die op dit moment gebruik maken van deze targetingoptie blijven gebruiken tot eind 2011. Daarna worden de aangepaste gebieden (polygoontargets) automatisch omgezet in beschikbare locaties, zoals een stad in de buurt, of in een punt op de kaart met een straal. We raden u aan de instellingen voor targeting op locatie voor uw AdWords-campagnes aan te passen met een van de beschikbare alternatieven, zoals hierboven aangegeven. Wanneer u dit niet zelf doet, worden ze eind 2011 dus automatisch door ons overgezet. Blog post door Ellen, Inside Adwords Team Gepost door Eronne, Inside Adwords Team

De mobile shopping top 10

Paypal heeft gisteren tijdens de Thuiswinkel Update 2011 de Mobile Winkel Top 10 bekendgemaakt. Logisch, want m-commerce begint in ons land steeds serieuzere vormen aan te nemen. Groupon eindigde in de lijst op de eerste plek, iBood en Pathé volgen op nummer twee en drie.

Certificaat voor Magento Developers

Magento heeft de Magento Developer Certification aangekondigd: een heus certificaat voor ontwikkelaars van de webwinkelsoftware, dat aangeeft dat je -volgens Magento- de juiste vaardigheden en expertise in huis hebt. Een goede zaak niet alleen voor ontwikkelaars, maar ook voor webwinkeliers en solution partners.

Hoe is het mogelijk dat het aantal klikken in Adwords verschilt van het aantal bezoeken in Analytics? Deel 2

Nu we hebben geleerd hoe autocodering werkt in ons artikel van gisteren, kunnen we testen wat de juiste configuratie is van uw server. Een verkeerde server-configuratie kan ertoe leiden dat in AdWords-rapporten in Google Analytics een laag aantal of zelfs helemaal geen bezoeken worden gerapporteerd ondanks een hoog aantal klikken. Hoe kom ik erachter of de instellingen van mijn server correct zijn? Nu we weten hoe autocodering werkt, kunnen we testen wat de juiste configuratie is van uw server. Als de bestemming-URL van uw advertenties geen parameter bevat (zodat die er uitziet als www.googlestore.com/contact_us.php): 1. Voeg de tekenreeks ‘?gclid=ThisIsATest’ toe aan het einde van deze URL en plak deze vervolgens in uw browser. De URL ziet er dan ongeveer zo uit: www.googlestore.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest 2. Druk op Enter. 3. Als nadat de pagina is geladen de ‘gclid’-parameter nog altijd aanwezig is aan het einde van de bestemmings-URL in uw webbrowser en er geen foutbericht wordt weergegeven, is alles in orde en is er een andere reden voor het verschil . Anders is de voornaamste reden een onjuiste serverinstelling. We bespreken de oplossing later. Als de bestemming-URL van uw advertenties al een parameter bevat (zodat die er uitziet als http://www.google-store.com/index.php?cPath=25): 1. Voeg de tekenreeks ‘&gclid=ThisIsATest’ toe aan het einde van deze URL en plak deze vervolgens in uw webbrowser. De URL ziet er dan ongeveer zo uit: http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest 2. Druk op Enter. 3. Ook in dit geval geldt dezelfde regel als in het vorige geval: als nadat de pagina is geladen de ‘gclid’-parameter nog altijd aanwezig is aan het einde van de bestemmings-URL in uw webbrowser en er geen foutbericht wordt weergegeven, is alles in orde. Tip: we raden u aan vóór elke test de cookies te verwijderen omdat na één bezoek de gebruiker niet noodzakelijkerwijs wordt omgeleid. Hoe moet ik de server configureren zodat deze de bezoeken via AdWords correct registreert? Nu we de oorzaak van het probleem hebben vastgesteld, kunnen we bekijken hoe we het oplossen. De oplossing is afhankelijk van de situatie die zich heeft voorgedaan: Nadat uw website is geladen, blijft de ‘gclid’-parameter behouden, maar krijgt de gebruiker een pagina met een foutbericht te zien. Schakel in dat geval autocodering uit en neem contact op met uw websitebeheerder voor het toestaan van URL-parameters. Vervolgens kunt u automatische codering weer inschakelen en met behulp van de bovenstaande methode een test uitvoeren om ervoor te zorgen dat ‘gclid’ niet wordt verwijderd of dat er geen foutbericht wordt weergegeven. Nadat uw website is geladen, blijft de ‘gclid’-parameter niet behouden en krijgt de gebruiker een pagina te zien zonder deze parameter. Neem in dat geval contact op met uw websitebeheerder en vraag hem URL-parameters toe te staan. Wanneer de ‘gclid’-parameter niet behouden blijft en de gebruiker wordt omgeleid naar een andere pagina, zijn er twee mogelijke oplossingen: Gebruik de pagina waarnaar de gebruiker wordt omgeleid als een bestemming-URL van uw AdWords-advertenties of neem contact op met uw websitebeheerder en vraag hem de server toe te staan de ‘gclid’-parameter door te geven tijdens omleidingen. We hopen dat dit artikel u meer inzicht heeft verschaft in het probleem met het bijhouden van bezoeken via AdWords in Google Analytics-rapporten. Lees in ons Helpcentrum ook ons artikel over Andere redenen voor het verschil in het aantal klikken en het aantal bezoeken via AdWords in Google Analytics. Blog post door Peter Zeman, Het Google AdWords-team Gepost door Eronne, Inside Adwords Team

Een webwinkel voor een nichemarkt

De meerderheid van het land oriënteert meer online dan offline voor ze een aankoop doen. Nog even en ook het aantal aankopen zal vaker digitaal plaatsvinden. Maar voor het zover is nog een leuke case van een speciaal bedrijf die zonder het internet nooit bestaan had. Het richt zich namelijk op een kleine (of juist extreem grote) niche, op een doelgroep die anders in elkaar zit dan de gemiddelde mens.

Hoe is het mogelijk dat het aantal klikken in Adwords verschilt van het aantal bezoeken in Analytics?

Als u zowel Google AdWords als Google Analytics gebruikt, weet u dat u deze twee services kunt koppelen om een gedetailleerder inzicht te krijgen in hoe de bezoekers die via AdWords binnenkomen, zich gedragen op uw website. Nadat u uw accounts heeft gekoppeld (met autocodering ingeschakeld), worden de statistieken van uw AdWords-account rechtstreeks in Google Analytics weergegeven. Soms vraagt u ons waarom het aantal klikken in uw AdWords-rapport in Google Analytics niet overeenkomt met het aantal bezoeken dat in uw AdWords-account is geregistreerd. Er kunnen verschillende redenen voor zijn, die nader worden beschreven in ons Google Analytics Helpcentrum-artikel . Vandaag richten we ons op de reden die voor Nederlandse adverteerders de meest voorkomende is. Die heeft betrekking op de autocodering van uw bestemmings-URL en het instellen van de server waarop uw website wordt gehost. Laten we eens naar de bron van dit verschil kijken en hoe u het probleem kunt identificeren en oplossen. Hoe kan ik bezoeken in AdWords bijhouden? Om te beginnen gaan we bekijken hoe Google Analytics bezoeken via AdWords kan registreren: De eerste optie is door middel van handmatig coderen . Gebruik in dat geval het hulpprogramma voor het maken van URL’s om elke bestemmings-URL te coderen. U kunt ook uw bron, medium, zoekwoord, inhoud en naam van de campagne kiezen. Als u via deze methode zo nauwkeurig mogelijke statistieken wilt verkrijgen, moet u voor elk zoekwoord in elke campagne één gecodeerde bestemmings-URL genereren. Dit vergt veel tijd en bovendien krijgt u op deze manier slechts een beperkte hoeveelheid informatie. Daarom raden we deze methode voornamelijk aan als u andere betaalde, niet-AdWords-campagnes uitvoert. De handmatig gecodeerde bestemmings-URL moet er dan ongeveer zo uitzien: ” http://www.googlestore.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=tricko&utm_content=textlink&utm_campaign=jarny_vypredaj In het geval van AdWords is de eenvoudigste methode door middel van autocodering . In dat geval worden alle parameters die u in de vorige methode handmatig moest toevoegen, automatisch aan de URL toegevoegd. Bovendien krijgt u op deze manier veel meer informatie, zoals de betrokken advertentiegroep, de exacte zoekterm waardoor de advertentie is geactiveerd, de positie in het Google Display Netwerk, waar de advertentie werd weergegeven, enzovoort. Wanneer u voor het eerst uw AdWords-account aan Google Analytics koppelt , wordt autocodering standaard ingeschakeld. De meeste adverteerders gebruiken autocodering. We raden deze methode ook aan voor het bijhouden van AdWords-campagnes, omdat die speciaal voor dat doel is ontworpen. Als u om de een of andere reden echter handmatige codering moet gebruiken, raden we u aan autocodering uit te schakelen, aangezien dit in sommige rapporten kan leiden tot afwijkende gegevens. Hoe werkt autocodering? Aan het begin van dit artikel hebben we aangegeven dat we ons zouden richten op het verschil tussen bezoeken en klikken in verband met autocodering. Laten we eens kijken hoe deze codering werkt. Nadat op uw advertentie is geklikt, wordt de ‘gclid’-parameter toegevoegd aan uw bestemmings-URL. De automatisch gecodeerde URL zou er dan als volgt uit kunnen zien: http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest Als de bestemmings-URL al parameters bevat, is in de gclid-parameter een ‘&’ in plaats van een ‘?’ opgenomen.: http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest En langzaam komen we bij de reden voor het verschil in het aantal klikken en het aantal bezoeken die via AdWords plaatsvinden. Nadat ons systeem de ‘gclid’-parameter heeft toegevoegd aan uw bestemmings-URL (waardoor de bezoeker bijvoorbeeld naar “http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest wordt geleid), kunnen zich afhankelijk van de instellingen van uw server vier situaties voordoen. Nadat uw website is geladen: – blijft de ‘gclid’-parameter behouden en wordt de gebruiker naar ” http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest ” geleid. – blijft de ‘gclid’-parameter behouden, maar krijgt de gebruiker een pagina met een foutbericht te zien. – blijft de ‘gclid’-parameter niet behouden en wordt de gebruiker naar een pagina geleid zonder deze parameter, zoals ” http://www.google-store.com/contact_us.php”>http://www.google-store.com/contact_us.php ” – blijft de ‘gclid’-parameter niet behouden en wordt de gebruiker omgeleid naar een andere pagina, bijvoorbeeld de hoofdpagina ” http://www.google-store.com/contact_us.php ” De eerste situatie is het gewenste gedrag van de server. De instellingen van de server zijn correct en eventuele verschillen tussen het aantal klikken en het aantal bezoeken via AdWords hebben een andere reden. In de andere gevallen ligt de oorzaak van de verschillen in de instellingen van de server waarop uw website wordt gehost. In AdWords-rapporten in Google Analytics wordt dit weerspiegeld door een laag aantal of zelfs helemaal geen bezoeken ondanks een hoog aantal klikken. Nu we weten hoe autocodering werkt, kunnen we testen wat de juiste configuratie is van uw server. In ons tweede artikel morgen wordt verder besproken hoe we kunnen controleren of de server-instellingen correct zijn. Blog post door Peter Zeman, Inside Adwords Team Gepost door Eronne, Inside Adwords Team

Ecommerce in Duitsland groeit

De Nederlands-Duitse Handelskamer begeleidt jaarlijks honderden bedrijven die een poging willen wagen in Duitsland. En het merkt dat Nederlandse ondernemers daar steeds meer focussen op online verkopen. Niet zo gek, want er zijn genoeg kansen voor de webwinkelier in Duitsland. Het vereist echter wel een speciale aanpak.

Toekomst ecommerce volgens PayPal

PayPal doet het goed. Het online betaalsysteem behandelt zo’n 3650 dollar aan transacties per seconde, oftewel 315,3 miljoen dollar per dag! En het bedrijf blijft niet stilzitten. Het wil zich mobiel meer presenteren en gaat het nu ook proberen in de stenen winkels.

Maak van je hobby een bedrijf

Veel startende webwinkeliers verkopen gewoon dat wat momenteel erg in trek is. Een gat in de markt. Met het risico dat ze er gaandeweg achterkomen dat ze er toch niet genoeg verstand van hebben of dat de passie ver te zoeken is. Dat gebeurt minder snel bij mensen die hun hobby, verzameling of expertise omzetten in een webwinkel.

Visueel zoeken op Google Shopping

Google trekt nog geen jaar na de lancering de stekker uit zijn eigen modeportal Boutiques.com. De geavanceerde visuele zoekfunctionaliteit, die Google in bezit kreeg na de overname van Like.com, wordt geïntegreerd in Google Shopping.

Hoe benader je BNers voor je producten?

In Amerika is het de gewoonste zaak van de wereld: beroemdheden actief benaderen en ze je product gratis aanbieden. In de hoop dat ze ermee op de foto komen te staan of iets positiefs over je merk of (web)winkel zeggen. In Nederland komt het minder voor, maar daar kan jij verandering in brengen!