Nieuwe ‘Code E-mail’ moet e-mail marketing transparanter maken

Webwinkels moeten transparanter informeren over hun e-mail marketing richting consumenten. Thuiswinkel.org heeft samen met werkgeverskoepel VNO-NCW en direct marketingbranche DDMA een nieuwe gedragscode E-mail opgesteld en tevens haar eigen gedragsregels geactualiseerd. Dit was noodzakelijk om in lijn te komen met technologische ontwikkelingen en strengere wettelijke eisen. Transparantie In de nieuwe Code E-mail staan belangrijke wijzigingen die van invloed zijn op de huidige e-mail marketing strategie van het Nederlands bedrijfsleven. “Transparantie is belangrijk om dat het uitgangspunt is dat de ontvanger weet waar hij aan toe is,” aldus Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org. Zo moet toestemming voor het ontvangen van e-mail direct zichtbaar zijn en niet enkel meer worden vermeld in algemene voorwaarden. Daarnaast moet iemand zich kunnen afmelden op het niveau waarop hij is aangemeld, bijvoorbeeld bij de holding of – in het geval van hostmailings – rechtstreeks bij de bestandseigenaar. De belangrijkste wijzigingen in de code stellen eisen aan transparantie in het vragen van toestemming, bij het afmelden en in het geval van derdeverstrekking. Zelfregulering werkt beter dan wetgeving Volgens Thuiswinkel.org werkt zelfregulering beter dan wetgeving: “De bereidheid van ondernemingen is groter om eigen gedragsregels te volgen.

Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:
Nieuwe ‘Code E-mail’ moet e-mail marketing transparanter maken

Leave a Comment