Buckaroo Payments eerste PSP met Keurmerk E-factureren

De Stichting Waarborg E-factureren heeft het Keurmerk E-factureren verstrekt aan Buckaroo. Daarmee is Buckaroo de eerste Payment Service Provider (PSP) die het Keurmerk E-factureren ontvangt. Buckaroo is één van de grootste Payment Service Providers in Nederland en gebruikt het Keurmerk E-factureren ten behoeve van haar producten PayperEmail en online giro. Waar staat het Keurmerk E-factureren voor? Het Keurmerk E-factureren richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota’s genoemd. “Het Keurmerk E-factureren sluit perfect aan bij de focus die wij als organisatie hebben. De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van oplossingen voor digitaal factureren en betalen. Zeer recent hebben wij nog ‘online giro’ gelanceerd als een digitale vervanger van de papieren acceptgiro” aldus Michel van Westen, Business Executive van Buckaroo. Als keurmerkvoerder verklaart Buckaroo zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren: Helderheid over met wie zaken wordt gedaan Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen Altijd over digitale facturen kunnen beschikken Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens In acht nemen van de regels rondom consumentenbescherming, privacy en fiscale controle Ondersteuning bij klachten en geschillen Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie Kort geleden verstrekte De Nederlandsche Bank (DNB) Buckaroo al de belangrijke PSD licentie en ontving zij tevens de PCI licentie voor het komende jaar.

Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:
Buckaroo Payments eerste PSP met Keurmerk E-factureren

Leave a Reply