Nieuwe Europese organisatie voor webwinkels

Belangenorganisaties uit zeven landen verenigen zich in EAE.eu  Belangenorganisaties uit zeven verschillende Europese landen hebben besloten een nieuwe Europese belangenvereniging op te richten. Thuiswinkel.org is namens de Nederlandse webwinkels betrokken bij de oprichting. De E-commerce Association Europe (EAE.eu) moet in het voorjaar actief zijn.  In de nieuwe Europese vereniging participeren belangenorganisaties uit België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland. Voorzitter Ed Nijpels van Thuiswinkel.org is zeer tevreden met deze stap. ‘Het mag duidelijk zijn dat Nederlandse webwinkels voor een groot deel afhankelijk zijn van Europese wetgeving. Het is daarom van groot belang dat we in Europa als belangenverenigingen een vuist kunnen maken en kunnen werken aan een goed Europees ondernemingsklimaat voor webwinkeliers.

Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:
Nieuwe Europese organisatie voor webwinkels

Leave a Reply