Een kwart van de familiebedrijven heeft geen website

G roeikansen door slimmere inzet internet Uit het onderzoek van Van Lanschot komt naar voren dat 27% van de familiebedrijven geen website heeft. Bedrijven zeggen vooral een website te hebben voor zichtbaarheid/bekendheid (65%) en imago (54%). Er is nauwelijks focus op groei en marktontwikkeling. Slechts één op de drie ondernemers zet internet gericht in om nieuwe markten te bereiken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat bedrijven die optimaal gebruik maken van internet en social media sneller groeien. Er liggen op dit vlak duidelijke groeikansen voor familiebedrijven, bijvoorbeeld door meer gerichte marketing via community building, geografische expansie zonder fysieke aanwezigheid in andere markten, ketenregie (fabrikant die rechtstreeks gaat verkopen) en in- en outbound communicatie met klanten. Twinkle Magazine heeft eerder dit jaar een serie video’s gemaakt met als thema “Familiebedrijf”.

Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:
Een kwart van de familiebedrijven heeft geen website

Leave a Reply