‘Zoover gaat niet voor keiharde korting’

Zoover maakt zich op voor een entree als verkoper van reizen. Het bedrijf in vakantiebeoordelingen gaat concurreren met andere online travel agents (OTA’s), waarvoor Zoover als promotieplatform dient. CEO Stephan Bosman lig niet wakker van het kanaalconflict.

Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:
‘Zoover gaat niet voor keiharde korting’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *