De belastingdienst in België heeft de afgelopen twee jaar voor zo’n vijf miljoen euro aan ontdoken belastingen teruggevorderd van met name online handelaren. Daaronder vallen enkele professionele webwinkeliers, maar het gros zijn gewoon particulieren die via online marktplaatsen producten verkochten zonder er belasting over te betalen.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl
  1. Lily 08 | 08 | 2014 - 17:15

    This makes evhertying so completely painless.


0