WebwinkelWeblog.nl is nu EcommerceNews.nl

Onze vaste bezoekers hebben het misschien al gemerkt. We hebben een andere domeinnaam: EcommerceNews.nl. En daarmee wordt officieel ook de naam van dit blog veranderd van Webwinkel Weblog in Ecommerce News – Nederland. Met de wijziging willen we ons meer richten op het merk Ecommerce News, dat we ook al gebruiken voor onze Engelstalige en op België gerichte blogs.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Leave a Reply