Coolblue brengt zijn ruim 360 webshops onder in één webshop. Waar de e-commercegigant door het gebruik van talloze satellietwebsites (één webshop voor elke productcategorie) een voorbeeld was voor vrijwel iedere online marketeer, heeft het bedrijf besloten om voortaan alleen onder Coolblue.nl verder te gaan. Naar eigen zeggen biedt het meer overzicht voor de klant en vermindert het de complexiteit aan de achterkant, waardoor het bedrijf sneller kan automatiseren. Maar is dit wel echt zo? Waar liggen de kansen en valkuilen voor Coolblue? Lees meer over: Van 360 websites naar één: de kansen en valkuilen voor Coolblue.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

0