Lil.nl verkocht aan eigenaar Hotels.nl

Een faillissement betekent voor veel bedrijven het einde, maar het lijkt erop dat Lil.nl een tweede kans krijgt aangeboden. Met een nieuwe eigenaar is de weg naar boven weer ingeslagen. Wij gingen in gesprek met Sebastian Bakker, die nauw betrokken was bij de wederopbouw.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *