Ruim veertig procent van ouderen in Nederland die online shoppen, hebben moeite met het herkennen van een onveilige webwinkel. Gelukkig zijn ze wel vrij voorzichtig online en proberen ze wel op meerdere zaken te letten.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

0