Telefoonnummer in webwinkel niet verplicht

Het is niet verplicht om een telefoonnummer te vermelden in je webwinkel. Dat heeft een advocaat-generaal van het Europees Hof voor Justitie gezegd in een advies, volgend op een zaak van de Duitse consumentenbond tegen Amazon.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *