Beslist.nl vraagt klanten vooruit te betalen

Er is webwinkels gevraagd 5000 euro vooruit te betalen voor hun CPC-samenwerking met Beslist.nl. Hoofd Communicatie Léon Kramer van Beslist.nl: “Het gaat om klanten waarbij de marketinginspanningen hoger zijn dan de verdiensten.”

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *