NPS Nederlandse webshop blijft achter

De NPS, oftewel Net Promoter Score, van Nederlandse webwinkels blijft fors achter ten opzichte van veel andere landen. Waar het wereldwijd gemiddelde op 30 ligt, scoren online shops uit ons land een 20 op wat voor veel webwinkels een heilige graadmeter is.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *