Verkopers Amazon.nl krijgen extra adverteerfuncties

Verkopers op Amazon.nl kunnen sinds gisteren gesponsorde producten, merken en winkels inzetten om hun producten onder de aandacht te brengen. Amazon heeft hiervoor Sponsored Products, Sponsored Brands en Stores gelanceerd.

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl