Sporen naar de toekomst: AI en de industriële revolutie

Man, wat een sexy AI-titel! Maar dat doet geen afbreuk aan het stukje. Want ook ik ben al een tijdje aan het denken wat AI nu eigenlijk betekent voor mij, mijn vak en de maatschappij (waarom zou je alles bij jezelf houden…). Hier iets van mijn beslommeringen, is het niet voor jullie dan is het wel voor mijzelf.

Een tekening van “De Rocket” van George Stephenson

Aan het einde van de 18e eeuw patenteerde James Watt zijn revolutionaire stoommachine, die werd ingezet om water uit diepe mijnen in Engeland te pompen. Het potentieel van deze uitvinding reikte verder dan de mijnschachten. Het was George Stephenson, die de stoommachine uit haar ondergrondse omgeving haalde en er een ambitieus doel voor had: het creëren van een stoomaangedreven locomotief.

Na jaren van toewijding en experimenteren werd in 1829 de “Rocket” geboren. Deze stoomlocomotief was een meesterwerk van techniek en snelde met een snelheid van 29 kilometer per uur over de rails van de Liverpool and Manchester Railway. Ze markeerde daarmee het begin van een nieuw tijdperk in transport en industrie, waarbij de kracht van de stoommachine de wereld onherroepelijk transformeerde.

Overigens heeft dit hele proces zo’n 60 jaar geduurd, da’s al gauw 17 jaar langer dan ik oud ben. Want het patent van de stoommachine komt uit 1769 en de eerste locomotief werd in 1829 gebouwd. Nou denk ik niet dat deze ‘revolutie’ zo lang, merkbaar, voor ons gaat duren, want alles gaat tegenwoordig een stuk sneller, maar het geeft ook wel aan dat we maar een klein stukje tijd in een heel proces beleven op dit moment.

Voordelen

Net zoals de industriële revolutie de manier waarop goederen werden geproduceerd en mensen werkten ingrijpend veranderde, heeft AI de manier waarop we informatie verwerken en taken uitvoeren nu al getransformeerd.

Beide revoluties brachten enorme efficiëntieverbeteringen met zich mee. In de industriële revolutie betekende dit onder andere schaalvergroting in het productieproces. Met AI gaan we nog sneller informatie verwerken en maken.

Uitdagingen

Aan de andere kant zijn er ook vergelijkbare zorgen en uitdagingen. Tijdens de industriële revolutie waren er zorgen over de impact op werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en sociale ongelijkheid. Met de opkomst van AI zijn er vergelijkbare zorgen over banenverlies door automatisering en terechte vragen over ethische kwesties zoals privacy, bias in algoritmes en de controle over deze technologie. En dan hebben we het nog niet gehad over auteursrecht en andere rechten.

Richtlijnen

Om verstandig om te gaan met AI, kunnen we natuurlijk lessen uit de industriële revolutie toepassen:

  1. Regulering en ethiek: Stel regels op voor gegevensprivacy, transparantie van algoritmes en verantwoorde AI-ontwikkeling.
  2. Educatie en omscholing: Investeer in opleiding, bijscholing om iedereen voor te bereiden op veranderingen. Laat mensen zelf spelen met de mogelijkheden. Doe zelf onderzoek!
  3. Bewustzijn van sociale impact: Schenk aandacht aan de sociale gevolgen van AI-gebruik, zoals werkloosheid en ongelijkheid. Praat met elkaar en onderzoek om oplossingen te vinden.
  4. Verantwoorde ontwikkeling: Moedig ontwikkeling van AI-systemen aan die eerlijk, inclusief en onbevooroordeeld zijn. Voer ethische beoordelingen uit en zorg voor transparantie in algoritmische besluitvorming.
  5. Samenwerking en internationale normen: Werk samen op internationaal niveau om normen en regels voor AI te ontwikkelen, zodat er wereldwijde consistentie is.
  6. Voortdurende evaluatie: Blijf de impact van AI volgen en pas je beleid en praktijken aan op basis van inzichten en ontwikkelingen.

Voor vooruitgang en om rekening te houden met ethische kwesties zijn regels en richtlijnen belangrijk. Google heeft zo haar eigen principes (op dit moment…) en ook OpenAI doet zijn best ethisch gezien, maar dat is altijd uit het oogpunt van dat er in de toekomst macht of geld mee moet worden verdiend (of behouden).

Wat doe ik dan nu met AI?

Ik duikel de industriële revolutie informatie nog sneller op via ChatGPT dan Wikipédia, en als ik een document wil samenvatten, kan Claude.ai dit enorm snel voor mij doen. Ik wilde al een hele tijd Python leren en liep vaak vast op zaken die mij nu helder worden uitgelegd en opgelost worden door Copilot, ChatGPT of Bard. Want hoewel ze feitelijk er nog wel eens naast zitten, kunnen ze prima code lezen en genereren.

Wie weet deel ik in de toekomst nog wel wat leuke stukjes code. Als het dan exact doet wat ik wil, tot die tijd zul je het moeten doen met concepten ben ik bang.

Ook heb ik een stuk minder last van een schrijversblok. Het helpt mij enorm op weg, zonder dat ik hele artikelen eruit haal. Ik ga nog wel een artikel wijden aan waarom ik denk dat dat sowieso geen zin heeft. Daarnaast haalt het ook nog wel enorm veel spelfouten uit mijn teksten, waardoor ik David minder hoef lastig te vallen om kleine onzinnige dingen. Maar als ik creativiteit, samenhang of structuur zoek, dan verslaat David mijn gebruik van AI nog gemakkelijk.

Zowel de industriële revolutie als de opkomst van AI gaan de mensheid vooruit helpen, maar brengen ook complexe problemen en uitdagingen met zich mee. Nieuwe technologie moet op verantwoorde manieren ingezet worden om de voordelen te krijgen/behouden en de negatieve gevolgen te beperken. Belangrijk is dat wij de techniek ook daadwerkelijk gaan gebruiken, proberen en leren begrijpen of kennen.

Ik ben benieuwd waar jullie AI voor gebruiken.

Photo by Google DeepMind on Unsplash

Was dit artikel behulpzaam?

.thumb-up-cls-1{fill:#c9c9c9;}.thumb-up-cls-2{fill:#e1e1e1;}.thumb-up-cls-3{fill:#676767;}

.thumb-down-cls-1{fill:#c9c9c9;}.thumb-down-cls-2{fill:#e1e1e1;}.thumb-down-cls-3{fill:#676767;}


Bedankt voor je feedback!

Dit artikel: Sporen naar de toekomst: AI en de industriële revolutie verscheen het eerst op chapter42.com.

Lees het originele artikel op Chapter42.nl