5 Oktober core update onderzoek

Om een beetje grip te krijgen op de updates en omdat mijn eigen klanten (gelukkig) telkens redelijk buiten schot blijven, probeer ik sites van anderen te analyseren.

Nou zie ik daardoor vooral veel buitenlandse sites en dat is toch anders. Via Sistrix kijk ook in de movers en shakers, maar dan krijg ik vooral hele grote movers en shakers te zien, maar niet altijd nuttige sites om in te duiken, en dat kost dan weer best veel tijd om uit te zoeken of het niet iets anders was.

Dalingen in Google vanaf 5 okt 2023 tot 18 okt…

Dus ik dacht, waarom vraag ik niet gewoon of “slachtoffers” van de oktober core update hun site bij mij willen droppen zodat ik ze kan analyseren en eventuele bevindingen met de eigenaren kan delen. Dus hierbij, vul het onderstaande formulier even in als je sinds 5 oktober plotseling een grote drop ziet.

var gform;gform||(document.addEventListener(“gform_main_scripts_loaded”,function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener(“DOMContentLoaded”,function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener(“DOMContentLoaded”,o):document.addEventListener(“gform_main_scripts_loaded”,o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook(“action”,o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook(“filter”,o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook(“action”,o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook(“filter”,o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook(“action”,o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook(“filter”,o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+”_”+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){“function”!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),”action”==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),”filter”==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});

#gform_wrapper_8[data-form-index=”0″].gform-theme,[data-parent-form=”8_0″]{–gform-theme-color-primary: #204ce5;–gform-theme-color-primary-rgb: 32, 76, 229;–gform-theme-color-primary-contrast: #fff;–gform-theme-color-primary-contrast-rgb: 255, 255, 255;–gform-theme-color-primary-darker: #001AB3;–gform-theme-color-primary-lighter: #527EFF;–gform-theme-color-secondary: #fff;–gform-theme-color-secondary-rgb: 255, 255, 255;–gform-theme-color-secondary-contrast: #112337;–gform-theme-color-secondary-contrast-rgb: 17, 35, 55;–gform-theme-color-secondary-darker: #F5F5F5;–gform-theme-color-secondary-lighter: #FFFFFF;–gform-theme-color-outside-control-light: rgba(17, 35, 55, 0.1);–gform-theme-color-outside-control-light-rgb: 17, 35, 55;–gform-theme-color-outside-control-light-darker: rgba(104, 110, 119, 0.35);–gform-theme-color-outside-control-light-lighter: #F5F5F5;–gform-theme-color-outside-control-dark: #585e6a;–gform-theme-color-outside-control-dark-rgb: 88, 94, 106;–gform-theme-color-outside-control-dark-darker: #112337;–gform-theme-color-outside-control-dark-lighter: rgba(17, 35, 55, 0.65);–gform-theme-color-inside-control: #fff;–gform-theme-color-inside-control-rgb: 255, 255, 255;–gform-theme-color-inside-control-contrast: #112337;–gform-theme-color-inside-control-contrast-rgb: 17, 35, 55;–gform-theme-color-inside-control-darker: #F5F5F5;–gform-theme-color-inside-control-lighter: #FFFFFF;–gform-theme-color-inside-control-primary: #204ce5;–gform-theme-color-inside-control-primary-rgb: 32, 76, 229;–gform-theme-color-inside-control-primary-contrast: #fff;–gform-theme-color-inside-control-primary-contrast-rgb: 255, 255, 255;–gform-theme-color-inside-control-primary-darker: #001AB3;–gform-theme-color-inside-control-primary-lighter: #527EFF;–gform-theme-color-inside-control-light: rgba(17, 35, 55, 0.1);–gform-theme-color-inside-control-light-rgb: 17, 35, 55;–gform-theme-color-inside-control-light-darker: rgba(104, 110, 119, 0.35);–gform-theme-color-inside-control-light-lighter: #F5F5F5;–gform-theme-color-inside-control-dark: #585e6a;–gform-theme-color-inside-control-dark-rgb: 88, 94, 106;–gform-theme-color-inside-control-dark-darker: #112337;–gform-theme-color-inside-control-dark-lighter: rgba(17, 35, 55, 0.65);–gform-theme-border-radius: 3px;–gform-theme-font-size-secondary: 14px;–gform-theme-font-size-tertiary: 13px;–gform-theme-icon-control-number: url(“data:image/svg+xml,%3Csvg width=’8′ height=’14’ viewBox=’0 0 8 14′ fill=’none’ xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%3E%3Cpath fill-rule=’evenodd’ clip-rule=’evenodd’ d=’M4 0C4.26522 5.96046e-08 4.51957 0.105357 4.70711 0.292893L7.70711 3.29289C8.09763 3.68342 8.09763 4.31658 7.70711 4.70711C7.31658 5.09763 6.68342 5.09763 6.29289 4.70711L4 2.41421L1.70711 4.70711C1.31658 5.09763 0.683417 5.09763 0.292893 4.70711C-0.0976311 4.31658 -0.097631 3.68342 0.292893 3.29289L3.29289 0.292893C3.48043 0.105357 3.73478 0 4 0ZM0.292893 9.29289C0.683417 8.90237 1.31658 8.90237 1.70711 9.29289L4 11.5858L6.29289 9.29289C6.68342 8.90237 7.31658 8.90237 7.70711 9.29289C8.09763 9.68342 8.09763 10.3166 7.70711 10.7071L4.70711 13.7071C4.31658 14.0976 3.68342 14.0976 3.29289 13.7071L0.292893 10.7071C-0.0976311 10.3166 -0.0976311 9.68342 0.292893 9.29289Z’ fill=’rgba(17, 35, 55, 0.65)’/%3E%3C/svg%3E”);–gform-theme-icon-control-select: url(“data:image/svg+xml,%3Csvg width=’10’ height=’6′ viewBox=’0 0 10 6′ fill=’none’ xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%3E%3Cpath fill-rule=’evenodd’ clip-rule=’evenodd’ d=’M0.292893 0.292893C0.683417 -0.097631 1.31658 -0.097631 1.70711 0.292893L5 3.58579L8.29289 0.292893C8.68342 -0.0976311 9.31658 -0.0976311 9.70711 0.292893C10.0976 0.683417 10.0976 1.31658 9.70711 1.70711L5.70711 5.70711C5.31658 6.09763 4.68342 6.09763 4.29289 5.70711L0.292893 1.70711C-0.0976311 1.31658 -0.0976311 0.683418 0.292893 0.292893Z’ fill=’rgba(17, 35, 55, 0.65)’/%3E%3C/svg%3E”);–gform-theme-icon-control-search: url(“data:image/svg+xml,%3Csvg version=’1.1′ xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’ width=’640′ height=’640’%3E%3Cpath d=’M256 128c-70.692 0-128 57.308-128 128 0 70.691 57.308 128 128 128 70.691 0 128-57.309 128-128 0-70.692-57.309-128-128-128zM64 256c0-106.039 85.961-192 192-192s192 85.961 192 192c0 41.466-13.146 79.863-35.498 111.248l154.125 154.125c12.496 12.496 12.496 32.758 0 45.254s-32.758 12.496-45.254 0L367.248 412.502C335.862 434.854 297.467 448 256 448c-106.039 0-192-85.962-192-192z’ fill=’rgba(17, 35, 55, 0.65)’/%3E%3C/svg%3E”);–gform-theme-control-border-color: #686e77;–gform-theme-control-size: var(–gform-theme-control-size-md);–gform-theme-control-label-color-primary: #112337;–gform-theme-control-label-color-secondary: #112337;–gform-theme-control-choice-size: var(–gform-theme-control-choice-size-md);–gform-theme-control-checkbox-check-size: var(–gform-theme-control-checkbox-check-size-md);–gform-theme-control-radio-check-size: var(–gform-theme-control-radio-check-size-md);–gform-theme-control-button-font-size: var(–gform-theme-control-button-font-size-md);–gform-theme-control-button-padding-inline: var(–gform-theme-control-button-padding-inline-md);–gform-theme-control-button-size: var(–gform-theme-control-button-size-md);–gform-theme-control-button-border-color-secondary: #686e77;–gform-theme-control-file-button-background-color-hover: #EBEBEB;–gform-theme-field-page-steps-number-color: rgba(17, 35, 55, 0.8);}

Traffic Drop onderzoek

Naamwat je eventueel kunt toevoegen aan informatie.

Van de getroffen website

DD dash MM dash JJJJ

Bestanden

Mocht je afbeeldingen hebben van waar je de traffic drop ziet, of iets anders dat je wilt delen, kan dat hier.

Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Wil je een update ontvangen als ik meer weet?

Geen idee of ik een algemene tendens kan vinden dit keer, dus het kan zijn dat je uiteindelijk niets hoort.

document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 8, ‘https://www.chapter42.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg’, true );jQuery(‘#gform_ajax_frame_8’).on(‘load’,function(){var contents = jQuery(this).contents().find(‘*’).html();var is_postback = contents.indexOf(‘GF_AJAX_POSTBACK’) >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find(‘#gform_wrapper_8’);var is_confirmation = jQuery(this).contents().find(‘#gform_confirmation_wrapper_8’).length > 0;var is_redirect = contents.indexOf(‘gformRedirect(){‘) >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery(‘html’).css(‘margin-top’), 10) + parseInt(jQuery(‘body’).css(‘margin-top’), 10) + 100;if(is_form){jQuery(‘#gform_wrapper_8’).html(form_content.html());if(form_content.hasClass(‘gform_validation_error’)){jQuery(‘#gform_wrapper_8’).addClass(‘gform_validation_error’);} else {jQuery(‘#gform_wrapper_8’).removeClass(‘gform_validation_error’);}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ }, 50 );if(window[‘gformInitDatepicker’]) {gformInitDatepicker();}if(window[‘gformInitPriceFields’]) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery(‘#gform_source_page_number_8’).val();gformInitSpinner( 8, ‘https://www.chapter42.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg’, true );jQuery(document).trigger(‘gform_page_loaded’, [8, current_page]);window[‘gf_submitting_8’] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find(‘.GF_AJAX_POSTBACK’).html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery(‘#gform_wrapper_8’).replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).trigger(‘gform_confirmation_loaded’, [8]);window[‘gf_submitting_8’] = false;wp.a11y.speak(jQuery(‘#gform_confirmation_message_8’).text());}, 50);}else{jQuery(‘#gform_8’).append(contents);if(window[‘gformRedirect’]) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [8, current_page]);gform.utils.trigger({ event: ‘gform/postRender’, native: false, data: { formId: 8, currentPage: current_page } });} );} );

Photo by Beth Teutschmann on Unsplash

Was dit artikel behulpzaam?

.thumb-up-cls-1{fill:#c9c9c9;}.thumb-up-cls-2{fill:#e1e1e1;}.thumb-up-cls-3{fill:#676767;}

.thumb-down-cls-1{fill:#c9c9c9;}.thumb-down-cls-2{fill:#e1e1e1;}.thumb-down-cls-3{fill:#676767;}


Bedankt voor je feedback!

Dit artikel: 5 Oktober core update onderzoek verscheen het eerst op chapter42.com.

Lees het originele artikel op Chapter42.nl