Zes essentiële inzichten van Webwinkel Vakdagen 2020

De Webwinkel Vakdagen vormen jaarlijks de ontmoetingsplaats voor professionals die werkzaam zijn in e-commerce. Ruim 250 sprekers en 280 exposanten deelden op 29 en 30 januari hun kennis en innovatieve inzichten in Jaarbeurs Utrecht. Dat het event elk jaar groter wordt, bleek uit de afgeladen beursvloer. Wat leeft er allemaal? Ontdek het in deze recap van deze tweedaagse vakbeurs. Lees meer over: Zes essentiële inzichten van Webwinkel Vakdagen 2020.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Wat je wil en wat je kan komen samen in een data strategie

In aanloop naar het Data Driven Commerce event hebben wij een blogserie geschreven over het thema ‘Van verzamelen naar doen’. In deze serie bespreken we hoe je data kunt gebruiken om je klant te kennen en deze kennis toe te passen om relevanter te worden. In het eerste deel van de serie legt Jeroen van Eck je uit hoe je kunt groeien in datavolwassenheid en wat dat voor impact heeft op je gehele marketing organisatie. In dit tweede deel neemt Frank Beke je stapsgewijs mee in het opstellen van je data strategie en data roadmap met concrete activiteiten om zowel stappen te zetten in je data volwassenheid als direct waarde te genereren uit jouw data.

Overzicht blogserie

Wat je wil en wat je kan komen samen in een data strategie

Steeds meer organisaties gebruiken data om betere beslissingen te nemen. Data helpt om je klanten beter te leren kennen en kan vervolgens ook helpen om je dienstverlening te optimaliseren. Maar ga je in 2020 nu op een gestructureerde manier met data aan de slag? Precies een jaar geleden schreef ik een blog  over “iets met data doen”. Daarbij benadrukte ik het belang van groeien in data volwassenheid. Maar organisaties willen (en kunnen) vaak ook al waarde genereren binnen de huidige mogelijkheden.

In deze blog zal ik uitleggen dat waarde uit data halen begint bij wat je wil. Door dit vervolgens te combineren met wat je kan kom je tot een data strategie. Je data roadmap bevat vervolgens concrete activiteiten waarmee je balans moet houden tussen direct waarde genereren en stappen zetten in je data volwassenheid. Zo ga je in 2020 eindelijk écht iets met data doen!

 1. Waarde uit data halen begint bij wat je wil

Om waarde uit data te halen is het essentieel dat je begint bij je visie, je marketingstrategie en je doelstellingen. Waar je als organisatie naartoe wil en wat je wil bereiken bepaalt namelijk waaraan data moet bijdragen, en daarmee de manier waarop je data gaat gebruiken.

“Een datastrategie begint bij waar je als organisatie naartoe wilt”

Alle organisaties willen graag groeien in omzet en winst. Als het goed is heb je hierbij ook een visie waar deze groei vandaan moet komen en hoe je deze groei gaat bereiken: ga je meer nieuwe klanten aantrekken? Of ga je de bestaande klanten beter behouden? En ga je klanten beter behouden door relevantere communicatie of door een breder assortiment? De keuzes die je als organisatie hierin maakt zijn bepalend voor de focuspunten van je data strategie.

Om het concreet te maken, hierbij een voorbeeld:

Om te groeien wil je bestaande klanten vaker laten bestellen. In je marketingstrategie heb je bepaald dat je dit wil doen door “altijd het juiste product aan te bieden”. Met andere woorden, je wil producten aanbieden die beter passen bij de voorkeuren van jouw klanten. Gezien je enorme e-mailbase is dat een belangrijk kanaal, en op dit moment verstuur je nog generieke e-mails naar de hele base. Een van de focuspunten voor je data strategie wordt dan ook data te gebruiken om ‘slimmere’ e-mails te verzenden.

Wat je wil bepaalt daarmee de focus van je data strategie. De balans tussen wat je direct kunt realiseren en de stappen die moet je zetten in je data volwassenheid hangt vervolgens echter af van wat je kan.

 1. Wat je kan bepaalt de uitgangspunten voor je data strategie

Als je besloten hebt wat je wil moet je in kaart brengen wat je kan. Met behulp van ons data maturity model kan je de randvoorwaarden om waarde uit data te halen in kaart brengen. Net als voor ons digital marketing maturity model kijkt het model hiervoor naar verschillende pijlers. Voor een volledig overzicht van deze pijlers verwijs ik je graag naar het eerdere blog. Voor nu wil ik graag drie elementen uitlichten die de belangrijkste uitgangspunten voor je data strategie bepalen.

Resources – Functies en expertise

Uiteraard hangt wat je kan af van welke data functies er zijn binnen je organisatie, maar nog belangrijker is welke expertise de mensen die deze functies invullen hebben. Bijvoorbeeld, zijn je data analisten alleen bedreven in beschrijvende analyses of beheersen ze ook meer voorspellende analyses? En hoe flexibel is je data scientist in het uitvoeren van analyses in verschillende programma’s (SPSS, LatentGold) of talen (Python, R)? De afgelopen jaren zijn er enorm veel data analisten en data scientists bij gekomen. De kennis van de ene data scientist kan echter enorm verschillen van de kennis van de andere data scientist.

“De ene data scientist is de andere niet”

Architectuur – Beschikbare data en (marketing) tooling

Wat je kan hangt in grote mate af van je beschikbare data en (marketing) tooling. Om waarde uit data te halen is het essentieel om een overzicht van de huidige architectuur te hebben. Dat wil zeggen, welke data zit in welke systeem en op welke manier kan je die data benaderen? Maar ook: in welke (marketing) tooling wil je de inzichten uit data gaan gebruiken? Zeker als je data wil gaan gebruiken voor personalisatie moet je scherp hebben welke data op individueel niveau voorhanden is. Vergeet hierbij niet te checken dat je binnen je marketing tooling de juiste unieke identifier hebt. Bijvoorbeeld, als je online gedrag (identifier = cookie ID) wil gebruiken voor gepersonaliseerde mailings (identifier = e­‑mailadres) moet je het gedrag kunnen linken aan het e-mailadres.

Organisatie – Processen en verantwoordelijkheden

Ten slotte heeft je organisatie invloed op dat wat je kan met data. Wie is er verantwoordelijk voor de data (kwaliteit, toestemming, koppelingen, etc.)? Zitten je data analisten, data scientists en data engineers in een dedicated data team of vallen ze binnen een ander team, zoals marketing? Stel dat je een ander team nodig hebt om een koppeling tussen twee systemen te realiseren of een marketing selectie te maken dan heeft dat invloed op hoe je data kunt gebruiken. Daarmee vormen de processen en verantwoordelijkheden een belangrijk uitgangspunt voor je data strategie.

Uiteindelijk worden de uitgangspunten voor je data strategie bepaalt door dat wat je op dit moment kan. Bijvoorbeeld, hoewel je het online browse-gedrag van klanten niet heb gekoppeld aan een e-mailadres heb je alle orders wel gekoppeld. Een van je uitgangspunten is dan dat je voor segmentatie en personalisatie het beste kunt beginnen met marketing selecties op basis van ordergedrag. Als je de uitgangspunten voor je data strategie scherp hebt is de volgende stap om deze te verbinden met dat wat je wil.

 1. Naar een data strategie met focuspunten

Door dat wat je wil (doelstellingen) te combineren met dat wat je kan (uitgangspunten) kom je vervolgens tot een data strategie. In deze data strategie staan in de eerste plaats de focuspunten waarmee je het aankomende jaar waarde gaat genereren. Bijvoorbeeld, je wil het aankomende jaar relevanter gaan communiceren met je klanten (“altijd het juiste product aanbieden”). Aangezien e-mail je belangrijkste kanaal is, orderdata beschikbaar is binnen je ESP en je een data analist in dienst hebt die selecties kan maken wordt een van de focuspunten van je data strategie om ‘slimmer’ te gaan mailen. Meer specifiek houdt dit in dat je gesegmenteerd en gepersonaliseerd kan gaan mailen.

De focuspunten van je datastrategie kunnen erg uiteenlopen. Bijvoorbeeld, je zou data ook kunnen gebruiken om met slimme analyses je assortiment of je prijsstelling te optimaliseren. Uiteindelijk moet je data strategie maximaal vier tot vijf focuspunten beschrijven waar je het aankomende jaar aan wil gaan werken.

Naast de focuspunten waarmee je direct waarde kan genereren neem je binnen je data strategie mee hoe je gaat groeien in je data volwassenheid. Daarbij gaat het om dat wat je nu nog niet kan, maar wat je in de toekomst zou helpen om dat te bereiken wat je wil.

Groeien in data volwassenheid? Kom naar het Data Driven Commerce event!

 1. Een data roadmap bevat concreet uit te voeren activiteiten

De laatste stap is om een data roadmap voor het aankomende jaar op te stellen waarin je de algemene strategie omzet naar concreet uit te voeren activiteiten. Op die manier kan je de strategie ook direct tot uitvoer brengen. De roadmap bestaat uit user stories die direct bijdragen aan de focuspunten van je datastrategie. Voor de user stories gaat het om: wie wil er wat, wat wil die persoon en waarom wil die persoon dat?

Wie kan meer specifiek gaan over een kanaal specialist zoals een e-mailmarketeer, een product owner van een website maar ook over een category manager. Wat gaat vervolgens over datgene wat die persoon anders of beter wil gaan doen. Dat kan gaan over het sturen van een specifieke boodschap (“nieuwe model racefiets”) naar een specifieke doelgroep (“racefietsliefhebbers”) via een specifiek kanaal (“e-mail”) op een specifiek moment (“wekelijkse nieuwsbrief”). Het kan echter ook gaan over het verkrijgen van een specifiek inzicht (“klantwaarde per productcategorie”) met een specifieke frequentie (“continu”) op een specifieke manier (“dashboard”) die vervolgens gebruikt kan worden. Waarom geeft ten slotte aan wat je verwacht te bereiken, bijvoorbeeld een hoger conversiepercentage of een hogere klantwaarde, waarom je dat verwacht te bereiken en hoe het succes gemeten gaat worden.

“Door user stories kan je een data strategie omzetten naar concreet uit te voeren activiteiten”

Het is belangrijk dat de user stories aansluiten bij de focuspunten uit de datastrategie en daarmee de marketingstrategie. Voor specialisten is dit ook logisch, aangezien de marketingstrategie gebaseerd is op hun eigen plannen voor het aankomende jaar. User stories hebben het risico om vaag te blijven. Bijvoorbeeld, de doelgroep heeft geen specifieke onderscheidende kenmerken, het kanaal en het moment van versturen zijn niet gedefinieerd of het uiteindelijke doel blijft hangen bij omzet. Om user stories concreter te maken en iedereen binnen de organisatie op een meer datagedreven manier te laten werken kan je het beste een template gebruiken. Hieronder zie je een voorbeeld hoe een ingevulde template een user story concreet kan maken.

Naast de user stories bestaat de data roadmap uit stappen die je moet zetten om je data volwassenheid gedurende het jaar te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uitzetten en invullen van vacatures, het koppelen van systemen of het selecteren van nieuwe tooling. Door zowel user stories die direct waarde genereren, als stappen voor data volwassenheid op te nemen, kan je balans aanbrengen in je korte en lange termijn focus.

Eindelijk écht aan de slag met data!

Heb jij ook zin om in 2020 eindelijk écht iets met data te gaan doen? Door bovenstaande stappen te volgen kom je tot een datastrategie die direct waarde genereert passend bij je huidige data volwassenheid. Je data roadmap bevat vervolgens concrete activiteiten waarmee je balans moet houden tussen direct waarde genereren en stappen zetten in je data volwassenheid. Als je binnen je organisatie niemand hebt zitten die een data strategie kan opzetten, dan helpen we je daar graag bij. Voorwaarde is echter wel dat iemand binnen de organisatie owner wordt van de datastrategie en roadmap. Op die manier wordt het geborgen binnen je organisatie zodat je echt stappen kunt gaan zetten. Heb je vragen of kan je hulp gebruiken bij het opzetten van een datastrategie? Neem gerust contact op!

Wil je meer horen over Data Driven Commerce?

Kom dan naar het Data Driven Commerce event op donderdag 13 februari in het van der Valk Hotel in Utrecht! Sprekers van o.a. HEMA, KPN, Wehkamp, Bouwmaat en YourSurprise nemen ons deze dag mee in hoe zij data gebruiken om hun klant te kennen en deze kennis toe te passen om relevanter te worden. Bestel je tickets voor het event nu! Neem 2 collega’s mee en ontvang één kaartje gratis!

Bestel tickets

Het bericht Wat je wil en wat je kan komen samen in een data strategie verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Featured Snippets, het was leuk zolang het werkte.

Een nieuwe aanpassing in het zoekalgoritme van Google zorgt ervoor dat als je een featured snippet hebt, je niet meer voorkomt op de eerste pagina. Je krijgt een plekje bovenaan op de tweede pagina.

Uiteraard hebben we als SEO’s zoveel mogelijk ‘gebruik’ gemaakt van de mogelijkheden voor onze klanten. Zoveel dat Google haar inzet heeft heroverwogen. Dat wil dus zeggen dat Google het ‘netter’ vindt dat je maar van één URL een resultaat ziet in de top 10 en niet meermaals dezelfde URL (let hierbij op URL, niet domein).

Waarom was dit nou belangrijk?

In het kort, de totaal som leverde meer bezoekers op, bleek uit onderzoek (bijv. van ahrefs, zie onder) van de SEO-industrie.

Uit een onderzoek (2017) van Ahrefs bleek dat de CTR van een featured snippets ongeveer 8.6% waarbij het nummer 1 resultaat zonder snippet ongeveer ~26% had. De snippet en de nummer 1 positie samen waren ~28,2%

Maar de diversiteit was ver te zoeken. Onderzoek aan de kant van Google wees schijnbaar uit, dat het doel van de bezoekers beter en sneller werd behaald door meer diversiteit in URL’s.

Daarnaast is Google naar mijn waarneming en gevoel al een tijdje bezig om ervoor te zorgen dat ze geen meer bezoekers naar jouw lijstpagina hoeven te sturen. Google kan tenslotte prima zelf een lijstpagina maken van alle relevante, populaire producten. Wij, als SEO’s, helpen Google hierbij maar wat graag, door meer en meer structured data mee te geven op de Productdetailpagina’s.

Google is in staat een prima lijstpagina zijn om uit te kiezen voor haar bezoekers. “Onze” lijstpagina’s hebben alleen nog maar nut als we daar ook echt toegevoegde waarde aanbieden, bijvoorbeeld door een slimme manier van filteren of het juiste product vinden.

Wat nu?

Mja, goede vraag. De zichtbaarheid is natuurlijk veel waard. In je communicatie kun je meer dan genoeg argumenten geven. En met de huidige staat van privacy en cookies is het toepassen van remarketing op ‘vroeg funnel bezoekers’ misschien ook niet zo relevant meer. Anderzijds willen we al marketeers altijd meer weten van onze gebruikers.

Ongetwijfeld zal Google zo’n privacy argument ook met twee handen aangrijpen om hun commerciële keuze te rechtvaardigen, maar kunnen we ons als marketeers ook afvragen of we echt zo toon doof willen zijn voor de roep om privacy van onze gebruikers…

Ik experimenteer in ieder geval nog wel even door met Featured Snippets. Zolang het tevreden bezoekers, kopers en inzichten oplevert in ieder geval. Dit zal niet voor alle queries het geval zijn, maar in tegenstelling to Google geloof ik nog wel in een ‘Don’t be evil’ aanpak. Door goed te luisteren en waar mogelijk te kijken naar gebruikersgedrag en de juiste keuzes te maken.

Het bericht Featured Snippets, het was leuk zolang het werkte. verscheen eerst op chapter42.

Lees het originele artikel op Chapter42.nl

Amazon komt nu echt naar Nederland: wat betekent dit?

Bedrijven kunnen zich nu registreren voor Amazon.nl

Bedrijven die producten willen verkopen via Amazon.nl kunnen zich vanaf vorige week (woensdag 15 januari) aanmelden. Momenteel worden er alleen nog maar boeken verkocht via Amazon.nl. Voor andere producten zijn Nederlanders nu aangewezen op Amazon.de. Sinds de zomer van 2016 is de Duitse site namelijk vertaald naar het Nederlands en een jaar later werd de betaalmethode iDeal aangeboden. Er gaan al langere tijd geruchten dat Amazon eind februari 2020 officieel naar Nederland zal komen. Ondanks dat dit niet bevestigd is door Amazon leek afgelopen week wel een belangrijke stap gezet te worden in die richting…

Waarom is dit belangrijk?

Amazon is het grootste e-commerce bedrijf van de wereld met een wereldwijde omzet van 197 miljard euro (2018). In vergelijking was de omzet van bol.com, Nederlands grootste e-commerce website, 2 miljard euro. Ondanks dat Amazon.nl alleen maar boeken verkoopt, kochten Nederlanders vorig jaar voor 350 miljoen euro bij Amazon over de grens. Hiermee pakt Amazon de 6e positie in de Twinkle100. Het enorme verschil in volume is ook terug te zien in de prijzen. Door de gigantische inkoopkracht kan een wasmachine al snel 90 euro goedkoper zijn bij Amazon dan op een andere marktplaats. In Amerika heeft Amazon al de helft van de e-commerce markt in handen. In Nederland zal het marktaandeel ook snel stijgen, maar het is geen gelopen race. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Nederlanders de gebruikerservaring niet fijn vinden en een sterke voorkeur hebben voor bol.com. Bol.com is erg geliefd onder Nederlanders en wapent zich tegen de komst van Amazon door uit te breiden in productcategorieën, zoals kleding. De lat wordt weer hoger gelegd in de markt waardoor de consument de grote winnaar is. De verwachting is dat deze ontwikkeling ten koste gaat van offline en kleinere online spelers. Maar ook Google dreigt terrein te verliezen. Waar nu 53% van de consumenten hun commerciële zoektocht starten bij Google, zien we in het buitenland, en in andere branches zoals travel, marketplaces al domineren.

Hoe bereid ik mijn webshop voor op het groter worden van Amazon in Nederland?

De online wereld is altijd in beweging maar de komst van Amazon zal voor een stroomversnelling zorgen. Bedrijven dienen continu in te spelen op veranderingen in de markt en in klantgedrag en daar hun marketingactiviteiten en –budgetten op laten meebewegen. De opkomst van marketplaces biedt een extra tool in de gereedschapskist van een marketeer. 33% van retailers geeft al aan actief te zijn op marketplaces met als voornaamste reden het genereren van additionele omzet in zowel binnen als buitenland en/of het verkopen van restvoorraden. De helft van de bedrijven zijn nog zoekende naar een passende strategie. Ieder marketingkanaal heeft zijn eigen rol en kent zijn eigen dynamiek binnen de kanalenmix. De Nieuwe Zaak geeft hierin advies en heeft alle expertises in-house. Een technisch team voor de onboarding, een marketingteam voor het optimaliseren en opzetten van extra marketingcampagnes en een datateam voor complexe analyses op het gebied van product selecties en het in kaart brengen van de echte toegevoegde waarde.

Direct aan de slag met marketplaces?

Wil je je aanmelden als verkoper bij amazon.nl? Dit doe je via services.amazon.nl. Nieuwsgierig of marketplaces voor jouw business de beste vervolgstap is, in welke vorm en hoe we jou daarbij kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Het bericht Amazon komt nu echt naar Nederland: wat betekent dit? verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Groeien in datavolwassenheid gaat over meer dan alleen data

In aanloop naar het Data Driven Commerce event hebben wij een blogserie geschreven over het thema ‘Van verzamelen naar doen’. In deze serie bespreken we hoe je data kunt gebruiken om je klant te kennen en deze kennis toe te passen om relevanter te worden. In dit eerste deel van de serie legt Jeroen van Eck je uit hoe je kunt groeien in datavolwassenheid en wat dat voor impact heeft op je gehele marketing organisatie.

Overzicht blogserie

 • Groeien in datavolwassenheid gaat over meer dan alleen data
 • Wat je wil en wat je kan komen samen in een data strategie
 • In 4 stappen naar een relevanter aanbod voor jouw klant
 • Geautomatiseerd conversie verhogen met Automated Data Analysis (ADA)

Groeien in datavolwassenheid gaat over meer dan alleen data

Hoe ga jij het komende jaar de volgende stap zetten  om je marketing te verbeteren? Grote kans dat je iets noemt over data en relevantie. Onderzoek onder digital marketeers toont aan dat beter gebruik maken van data om relevanter te kunnen communiceren in de customer journey van de doelgroep een topprioriteit heeft in de verdere ontwikkeling van marketingorganisaties. Hier moeten we dus wat mee!

Méér doen met data

Elk bedrijf heeft data. Data maakt alledaagse processen, zoals het plaatsen en verzenden van een bestelling, mogelijk. De uitdaging ligt hem niet in meer data verzamelen, maar juist om meer waarde uit data te halen. Daarom hebben veel organisaties ook plannen om te investeren in data-skills en data-technologie.

Het aannemen van een data analist en het implementeren van een data management platform alleen zorgt er vaak nog niet voor dat organisaties relevanter communiceren. Om data te gebruiken om relevanter te communiceren moet je stappen zetten met je gehele marketingorganisatie. Deze moet hier dus goed op ingericht zijn.

Data binnen digital marketing maturity

Data is één van de zes pijlers van ons digital marketing maturity model. Dit model biedt de handvatten om grip te krijgen op de groei in volwassenheid van een marketingorganisatie. Het model is opgebouwd uit vijf volwassenheidsniveaus, waarbij ieder volwassenheidsniveau een andere invulling vraagt op de verschillende pijlers.

Hoe volwassener, hoe relevanter

De volwassenheidsniveaus beschrijven in hoeverre je als marketingorganisatie in staat bent om relevant te communiceren. In de eerste fase (product) proberen organisaties zo relevant mogelijk te communiceren over hun producten, dan wel diensten. In een fase verder (kanaal) wordt communicatie zo relevant mogelijk gemaakt per kanaal. Vervolgens ontstaat de behoefte om communicatie relevant af te stemmen op verschillende doelgroepen binnen deze kanalen (doelgroep) om daarna communicatie nog meer te specificeren naar een persoon (persoonlijk). Uiteindelijk werk je ernaartoe om in te kunnen spelen op toekomstige behoeftes van iedere persoon (prescriptive).

Als het je strategie is om relevanter te communiceren en daarmee je doelgroep beter te bedienen dan helpt dit model je stap voor stap te groeien naar die gewenste situatie.

Het model kijkt naar de volgende pijlers:

   • Team: hoe is het marketing team samengesteld?
   • Organisatie & proces: hoe is marketing georganiseerd?
   • Marketing tooling: wat voor systemen worden er gebruikt om marketing relevanter te maken?
   • Budget & KPI’s: op welke cijfers wordt marketing gepland en gestuurd?
   • Data & klantinzicht: hoe wordt data gebruikt om marketing relevanter te maken?
   • Merk: hoe wordt het merk gebruikt in marketing?

Groeien in digital marketing maturity

Groeien in volwassenheid heeft impact op alle pijlers van het maturity model. Het implementeren van nieuwe tooling vereist ook andere skills, aanpassing van processen en andere KPI’s. Bijvoorbeeld, als je groeit in volwassenheidsniveau van kanaal naar doelgroep, dan ga je gesegmenteerde mailings versturen in plaats van dat iedereen dezelfde mail ontvangt.

Hiervoor heb je iemand nodig om relevante segmenten te kunnen ontdekken (data scientist), maar ook iemand die dat relevante segment kan ontsluiten naar het e-mailpakket (data engineer). Vervolgens moet je e-mail marketeer goed snappen hoe die segmentatie moet toepassen binnen het e-mailpakket. Daarna moet er een specifieke relevante boodschap gemaakt worden voor dit segment die nog wel aansluit bij andere boodschappen van je merk (content marketeer). En uiteindelijk moet ook geanalyseerd worden of deze segmentatie daadwerkelijk relevanter en effectiever is geweest (data-analist).

Het beter gebruik maken van data heeft daarmee niet alleen impact op data skills, maar beïnvloedt ook andere rollen in je marketingteam. Als je wel investeert in de data skills, maar niet in de rest van je team, zal je dus nooit echt beter gebruik kunnen maken van je data. Bovendien vergt het versturen van gesegmenteerde mailings andere processen, andere tooling, andere rapportage van KPI’s, andere verdeling van budgetten, specifieke data en een andere manier om je boodschap in lijn te brengen met merkrichtlijnen. Zo zijn alle pijlers met elkaar verbonden. Groei op één pijler moet daarom altijd in balans zijn met de groei op andere pijlers.

Aan de slag met je volwassenheid

Hoe ga je nu aan de slag met de volgende stappen om beter gebruik maken van data om relevanter te kunnen communiceren in de customer journey van de doelgroep? Breng in  kaart waar je staat in je volwassenheid. Bepaal vervolgens op basis van je strategie waar je over bijvoorbeeld een jaar wil staan en wat daarvoor nodig is. De pijlers met de laagste volwassenheid verdienen hierbij als eerste aandacht. Je wil zoveel mogelijk in balans groeien naar het gewenste volwassenheidsniveau.

Heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van je digital marketing maturity? We helpen je daar graag mee!

Wil je meer horen over Data Driven Commerce?

Kom dan naar het Data Driven Commerce event op donderdag 13 februari in het van der Valk Hotel in Utrecht! Sprekers van o.a. HEMA, KPN, Wehkamp, Bouwmaat en YourSurprise nemen ons deze dag mee in hoe zij data gebruiken om hun klant te kennen en deze kennis toe te passen om relevanter te worden. Bestel je tickets voor het event nu!

Bestel tickets

 

Het bericht Groeien in datavolwassenheid gaat over meer dan alleen data verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Inbound marketing en het digitale ijskarretje

Inbound marketing is de kunst om te worden gevonden door klanten vanuit de doelgroep, zonder die te storen met meer opdringerige marketinginstrumenten als advertenties, direct mailing, cold calling en dergelijke. Althans, dat is een opvatting, want zoals bij meer trending topics in marketing lopen de meningen nog wat uiteen over de exacte definitie.  Lees meer over: Inbound marketing en het digitale ijskarretje.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Wat is de conclusie van de afgelopen 14 dagen?

Vanmorgen begon mijn werkjaar. Na een kerstvakantie waarin ik minder gewerkt had dan ik misschien had moeten doen om de eindejaars-drukte weg te werken, ben ik weer heerlijk fris begonnen. Nieuw inzichten, zienswijzes. Heerlijk.

In de trein naar een klant heb ik de mailbox maar eerst eens flink opgeruimd. Ik heb een week of 5 terug het boek ‘grip‘ gekocht. Iets dat mij er aan het denken heeft gezet over mijn manier van werken.

Ik heb nogal de neiging om iedereen te willen helpen en zodoende mijzelf in de nesten werk qua planning. Een bekentenis of inzicht als dit is geïnspireerd door een collega via een boek van Brené Brown (eigenlijk een Netflix video van haar TED talk). Durf te leiden, dat gaat over je kwetsbaar durven opstellen. Iets dat mijn leiderschap wel kan gebruiken.

Ik heb genoeg boeken gelezen over beter luisteren, effectiever werken, slimmer werken, sneller werken, productiever werken, geconcentreerder werken, getting things done, 4 hour workweek, making it happen, etcetera. Allemaal moet je exact dat systeem volgen, en dan komt de rest wel goed, als je de regels maar volgt. Uiteraard naar Amerikaans gebruik met meer dan genoeg voorbeelden. Eigenlijk niets past op hoe ik ook lekker kan werken. Maar hoe anders is het boek van Rick Pastoor? Een hele verbetering.

Het boek pakt allerlei systemen bij elkaar en haalt daar de beste zaken uit. Maar niet alles hoeft exact op die manier, maar geeft een inzicht in waarom dit voor je zou kunnen werken. Je agenda is leidend op wat je doet, plan met ruimte, reflecteer op je week etcetera. Niets echt nieuws, maar allemaal zo prettig en fijn omschreven. Echt de moeite waard.

Sinds een week of drie ben ik een systeem gaan opzetten om mijzelf meer rust en ruimte te geven. Mijn mailbox gaat leeg, dat gaat allemaal Trello in. Vanuit Trello heb ik een takenlijst met wat ik vandaag/morgen ga doen, een backlog, een ready to do. Via planyway plot ik deze taken op mijn Google Agenda. Vaste momenten in de week voor reflectie, planning etc. waarbij ik hoop dat ik meer rust creëer en zo mijn klanten nog weer beter, sneller en nauwkeuriger kan helpen.

Nou voelt dit als een groot reclameblok misschien en denk je, wat zeurt hij nou en waar gaat dit nou eigenlijk heen?

Zoals ik nu werk, werkt het toch prima? Sure. Neem het niet alleen van mij aan, maar als Boris Veldhuijzen van Zanten het zelfs een handig boek vind en bijvoorbeeld Sanne dit ik al jaren ‘ken’ via twitter:

Na 15 jaar op eigenwijze wijze werken op basis van ‘Getting Things Done’ was ik wel toe aan verfijning. En dus reorganiseerde ik mijn to do’s (Things), mijn notities (Evernote) en mijn agenda naar voorbeeld van Rick Pastoor’s “Grip”. Na mijn eerste ‘weekly review’ durf ik al te concluderen: dit werkt ècht slim!

SanneW

Met exact de twijfels en zelfde ervaring als ik met het boek heb, dat schept voor mij toch wel een fijn plaatje.

Ik had het vandaag met Willemijn, de HR manager van Artefact, even over doelen voor 2020 nadat we allebei vol enthousiasme over dit boek hadden gesproken.

Een van mijn doelen van dit jaar is nog duidelijker over de bühne en in de boardrooms te krijgen dat SEO niet alleen een paar quick fixes zijn, een schamele MVP, of dat je wegkomt met een paar dingen doen, zeg bijv. 80% en de rest maar kunt laten. Dan toch verwachten optimaal te zijn en topposities te krijgen. Google werkt zo niet, maar daarover later dit jaar wel meer.

Willemijn gaf aan dat het Eisenhower quadrant misschien hier ook wel bij hielp, want bij SEO zijn dingen soms niet urgent (qua businesscase) maar wel belangrijk (anders lukt het sowieso niet). En zo zijn we terug bij nieuwe inzichten, uit een boek dat ik al gelezen heb, maar met een nieuwe kijk op mijn eigen vakgebied.

Uiteraard ligt het voor de hand om dit te gebruiken, maar dat vind ik altijd van mijn vakgebied. Zoveel is voor mij zo vanzelfsprekend, maar misschien moet het nog wat vaker uitgesproken worden.

afbeelding via de Grip Recensie van BeGuru.nl

Misschien helpt dit in de boardroom wel, we gaan het zien. Ik ga nu verder op basis van Grip met mijn klanten, mijn agenda, planning en taken. En zoals ook voor alles geldt:

Nu nog alles in uitvoering brengen en volhouden 😉

Gerard van Enk – @gvenk

en wens ik jullie ook het beste voor 2020!

Het bericht Wat is de conclusie van de afgelopen 14 dagen? verscheen eerst op chapter42.

Lees het originele artikel op Chapter42.nl

User testing: 5 terugkerende issues die we tegenkomen op e-commerce sites

Er is geen enkele methode die (usability) issues op je website zo goed blootlegt als user testing. Je kunt een heel eind komen met data en gebruikersfeedback, maar je krijgt pas écht inzicht in wat er misgaat (en juist goed gaat natuurlijk) en waarom, door gebruikers te observeren. Om die reden hebben we ook het afgelopen jaar weer tientallen user- en prototype tests uitgevoerd voor onze opdrachtgevers, zowel in ons eigen UX lab als op afstand via remote testing.

In dit blog beschrijven we de vijf meest voorkomende issues die we tegenkwamen in 2019.

1. Wachtwoorden zijn een dingetje

Gebruikers die zichtbaar geïrriteerd worstelen met het feit dat het wachtwoord dat ze in gedachten hadden niet het juiste wachtwoord is, het is een situatie die we vaak tegenkomen. Er worden ontelbare pogingen gedaan alvorens de gebruiker besluit om een nieuw wachtwoord aan te vragen. En ook dat proces verloopt niet zonder horten of stoten. De e-mail laat te lang op zich wachten, het wachtwoord is al eerder gebruikt, het tweede wachtwoord komt niet overeen met het eerste wachtwoord, enzovoorts.

Een typisch voorbeeld van een frustratie die je niet terug zult zien in je dashboards. Maar duik eens in de data en kijk hoeveel gebruikers klikken op de link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Hoeveel daarvan komen vervolgens niet meer terug naar de website? Allemaal gebruikers die op het punt staan te converteren, maar het toch niet doen. We hebben het afgelopen jaar diverse experimenten gedaan om dit proces te verbeteren, een voorbeeld hiervan is de toepassing van de “magic link” waarmee gebruikers via een link direct kunnen inloggen. Ook hierbij werkt het niet altijd of in elke vorm, dus blijf dit optimaliseren voor een oplossing die past bij jouw doelgroep!

2. Pas op voor banner blindness

Belangrijke informatie voor de gebruiker extra benadrukken in een apart kader, met grote letters of in een andere kleur? Grote kans dat het juist hierdoor gemist wordt. Dit is te verklaren door het bekende principe van ‘banner blindness’. Een voorbeeld hiervan is een banner met informatie over ‘gratis verzending vanaf €…’ in de winkelmand die door iedereen over het hoofd werd gezien.

Een ander voorbeeld was een prototype test waarin een oplossing was bedacht om de gebruiker te helpen herinneren waaraan hun wachtwoord moet voldoen (zie hierboven). Tijdens de test bleken de gebruikers dit kader compleet te missen. Door dit vooraf te testen via een prototype kon een betere oplossing bedacht worden voordat het daadwerkelijk werd gebouwd.

3. Keep it simple!

Een clickable plus-icoon om filters te laten zien, een pijltje om een selectie open te klappen, een CTA in de vorm van een button en op andere plekken in de vorm van een link. Voor iedereen die dagelijks met e-commerce werkt, is het allemaal logisch en direct duidelijk hoe het werkt. Voor een groot deel van je doelgroep is dit echter misschien niet zo. Ga er niet klakkeloos vanuit dat alle iconen begrepen worden. Maak het zo eenvoudig mogelijk. Onthoud: the devil is in the detail en het oude credo ‘Don’t make me think’ (Steve Krug) staat nog steeds.

4. Voorkom fouten bij formulieren

Formulieren zijn nog steeds een grote bron van ergernissen. Dit varieert van ingewikkelde invulvelden voor je geboortedatum (op mobiel) tot verwarring door onduidelijke voorbeeldteksten in de formuliervelden. Wat we ook vaak zien is dat er tijdens het invullen van de velden fouten worden gemaakt die pas worden aangestipt als het hele formulier is ingevuld. Ook komt het voor dat er velden zijn die gebruikers niet invullen. Een voorbeeld hiervan is het telefoonnummer. Het verplicht stellen hiervan werpt letterlijk een drempel op om verder te gaan voor sommige gebruikers.

Allemaal issues die vrij gemakkelijk te voorkomen zijn en via A/B-testing geoptimaliseerd kunnen worden.

5. Zwevende elementen en pop-ups op mobiel

Een cookiebanner, een chat button links, een feedback button rechts, een promotionele aanbieding via een pop-up, een zwevende winkelmand, een sticky CTA. Los van elkaar gezien allemaal nuttige functies, maar op mobiel is het voor de gebruiker soms een hele uitdaging om hier doorheen te manoeuvreren en te doen wat men wil doen. Wees kritisch op het gebruik van dit soort functies en zorg dat je deze functies test op verschillende devices.

Zijn dit herkenbare user experience issues, of vraag je je af of dit ook op jouw website voorkomt? Via user testing kom je op vrij eenvoudige wijze op zeer waardevolle verbeterpunten om de gebruiksvriendelijkheid en de conversie van je website te verbeteren. Om deze reden zetten we het steeds vaker in vóórdat pagina’s of functionaliteiten worden gebouwd. Want naast het feit dat je de gebruiker direct een betere ervaring biedt, bespaar je indirect ook nog eens veel tijd en geld uit voor het bouwen en implementeren van een verkeerde oplossing…

Happy user- en prototype testing in 2020!

Meer weten? Neem gerust eens contact op met onze CRO specialisten. Zij denken graag met je mee!

Het bericht User testing: 5 terugkerende issues die we tegenkomen op e-commerce sites verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Online marketing in een offline platenzaak

We denken onze klanten te kennen. Door alle data die we van ze hebben kunnen we gedrag voorspellen. Of toch niet helemaal? We verdrinken in data, maar hunkeren naar écht inzicht. Die realisatie werd duidelijk in een platenzaak, waar een voorspelbare klant toch wat minder voorspelbaar bleek dan gedacht… Lees meer over: Online marketing in een offline platenzaak.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Joe Pine (Experience Economy) over de waarde van ervaringen

In 1999 verscheen het boek ‘The Experience Economy’. Dit jaar verscheen de geheel herziene derde druk. Noodzakelijk, aldus schrijver Joe Pine, want we zijn twintig jaar verder. Twintig jaar geleden was het nog nodig om uit te leggen wat er werd bedoeld met de ervaringseconomie. Inmiddels is dat een gegeven. “Ieder bedrijf concurreert nu met de rest van de bedrijven in de wereld om tijd, aandacht en geld van individuele klanten. Tijd is beperkt.” En dus is tijd heel waardevol. Lees meer over: Joe Pine (Experience Economy) over de waarde van ervaringen.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Amazon in Nederland, Wehkamp stopt, Hema sluit winkels: de retail-voorspellingen voor 2020

Terugblikken en voorspellen, we worden er zo blij van. Vooral op de (bijna) laatste dag van het jaar! We kijken terug op voorspellingen van afgelopen jaar: wat is er uitgekomen, wat niet? En natuurlijk is er een vooruitblik. Wat staat er komend jaar te gebeuren in het land van marketing, retail en e-commerce? Lees meer over: Amazon in Nederland, Wehkamp stopt, Hema sluit winkels: de retail-voorspellingen voor 2020.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Het grote media-jaaroverzicht 2019: like-loos Instagram en die campagne van Albert Heijn

Net als vorig jaar was het weer een jaar vol nieuws, vreemde zaken, mooie dingen en minder leuke gebeurtenissen, ook in de reclame- en mediawereld. Zoals altijd houden we dat nieuws voor je bij en vatten we het samen in dit overzicht. Wat sprong eruit? Wat blijft bij? Wat vergeten we liever heel snel? En wat nemen we mee naar 2020? Je leest het in het allesomvattende media-jaaroverzicht. Lees meer over: Het grote media-jaaroverzicht 2019: like-loos Instagram en die campagne van Albert Heijn.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Primeur: een (aan)sprekende Kerstboodschap van De Nieuwe Zaak!

De Nieuwe Zaak heeft deze Kerst een echte primeur! Het is het eerste bedrijf in Nederland dat haar klanten en medewerkers een persoonlijke kerstboodschap via Google Assistant aanbiedt.


Klanten ontvangen vlak voor Kerst een persoonlijke kerstkaart en een persoonlijke mail met een uniek wachtwoord. Met dit wachtwoord krijgen ze toegang tot een unieke persoonlijke boodschap die is ingesproken door medewerkers van De Nieuwe Zaak waarmee ze hebben samengewerkt. Medewerkers ontvangen ook een persoonlijk wachtwoord waar ze een bericht van directie en HR kunnen unlocken.

Op het moment dat een klant het unieke wachtwoord gebruikt, zorgt de Google Assistant ervoor dat de persoonlijke boodschap wordt afgespeeld. Hierin blikken medewerkers van De Nieuwe Zaak terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, bespreken ze grappige anekdotes en kijken ze vooruit naar 2020. Ook medewerkers van De Nieuwe Zaak vinden een persoonlijke boodschap met hun wachtwoord via Voice. Geen klant of medewerker van De Nieuwe Zaak? Geen probleem. Ook dan kun je met ons praten middels de Google Assistent.

Download de Google Assistant App voor je smartphone of ga in de buurt van een Google Smart Speaker staan en zeg: ‘Hey Google, praat met De Nieuwe Zaak‘!

Het bericht Primeur: een (aan)sprekende Kerstboodschap van De Nieuwe Zaak! verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Zo profiteer je optimaal van de smartphone-revolutie in e-commerce

Het mag geen verrassing meer heten; de smartphone wint terrein als hét device om de customer journey te starten én af te ronden, ten faveure van de desk- of laptop. Wat wel verrassend is, is de snelheid waarmee dat gebeurt. Verwacht wordt dat de smartphone het e-commercedomein binnen vijf jaar volledig domineert. Hoe speel je daar als webwinkelier slim op in?  Lees meer over: Zo profiteer je optimaal van de smartphone-revolutie in e-commerce.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

De week van Koot: Binge Ads, Moore’s law en communicatie zonder grenzen

Met de overname van Sanoma Media Nederland door de DPG-groep zijn nu bijna alle grote Nederlandse massamedia in de handen van Belgische ondernemers. Bijna, want wij hebben nog Talpa en de NPO. Van die laatste concludeerde de Rekenkamer deze week er 850 miljoen euro aan publieke middelen ontvangen wordt, maar dat er weinig inzicht is of ‘Hilversum’ dat publieke geld ook doelmatig besteedt. Dat is ook een vorm van ondernemen natuurlijk. Voor al het overige nieuws is hier de wekelijkse marketing-update. Lees meer over: De week van Koot: Binge Ads, Moore’s law en communicatie zonder grenzen.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

E-realisme bij Wehkamp: toch maar de focus op winstgevendheid

Wehkamp kondigt aan dat de focus wordt verlegd van groei naar winstgevendheid. Maar is dat iets nieuws? Het verhaal Wehkamp staat niet op zichzelf. Het staat voor veel verhalen in e-commerce. Het staat voor het geloof in een pot met goud, ergens aan het einde van een regenboog, gevoed door groei en het idee dat groei op de een of andere manier altijd zal leiden naar financieel succes.  Lees meer over: E-realisme bij Wehkamp: toch maar de focus op winstgevendheid.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Wat deed ik vandaag?

Een mooie dag vandaag. Maandag kreeg ik al de agenda en daarop stond precies wat we vandaag gingen bespreken. Lekker, want dan kunnen we voorbereid aan de slag. Enkele releases geleden waren plotseling een aantal producten niet meer te vinden. Na onderzoek bleek dat alle varianten een canonical URL hadden naar het ‘hoofdproduct’. Dit was niet goed. Veel pagina’s vielen uit de index van Google en konden zo dus ook geen verkeer of omzet genereren.

Afgelopen week was deze bug opgelost door de developers. Maar nu was er een nieuw probleem ontstaan. Alle producten werden nu netjes op variatie in de index opgenomen. Nouja alle producten, eerst de belangrijkste en de rest volgt de komende weken wel, het is tenslotte best een grote website. Maar na deze release bleek dat de canonieke SKU helemaal uniek was. Niet zoals we wilden met 1 variatie, maar met meerdere variaties. Sommige producten bestonden dus nu wel 45 keer in wat variaties. Nu kwamen alle product te vaak terug in de index, zonder dat er onderscheid was op de content of in de title tag. Gelukkig niet in de website, maar wel in de XML-sitemaps.
We hebben snel wat tickets gemaakt om dit de volgende keer te voorkomen.

Maar waarom komen we hier pas achter als de site al gereleased is? Dat willen we niet. We willen dit al zien op de dev/test/staging omgeving. Daar waren we al mee bezig.

Normaliter crawl ik website met Screaming Frog. Echter, dit doe ik niet wekelijks, maar ad-hoc. Beter is natuurlijk om dit wekelijks te doen, en dan het liefst ook vergelijk met de testomgeving die je ook kunt crawlen. Deepcrawl kan dit soort dingen en daar hebben we al een test voor lopen. Echter deze specifiek website is nogal populair. Mensen gebruiken de content omdat ze zelf geen zin hebben om iets te schrijven, of gewoon omdat mijn klant toonaangevend is. Dus hebben ze via Cloudflare een bot/crawlprotectie op de website zitten. Deepcrawl kreeg dus ook niet alle content binnen en gaf best veel soft 404’s terug. Dat is ook niet wenselijk. We hebben dus een ticket geschreven om op basis van de HTTP header het crawlen tot te staan met een ‘geheime’ sleutel. Cloudflare weet dat wij het zijn en dat we goede bedoelingen hebben omdat we de sleutel meegeven, en laat ons zo de website volledig crawlen.

Daarnaast hadden we mooie SEO dashboards gemaakt in datastudio. Een splitsing tussen branded en non-branded zoektermen en prestaties. Maar sinds vorige week was de connectie met Google Search Console niet meer functioneel. Misschien omdat we wat accounts gewisseld hadden, maar dat zou niet mogen uitmaken. Door de databronnen te kopiëren en opnieuw toestemming te geven werkte alles weer. Nu nog even doorvoeren voor alle websites in het buitenland, het zijn maar 37 tabellen en grafieken…

Verder wilde klant nog wat losse zaken weten en hebben we tijdens de lunch even gesproken over hoe black friday was verlopen. Met een glimlach vertelden ze over de resultaten en welke keywords het goed gedaan hebben.

Het mooie is dat deze klant eigenlijk altijd wel drie mensen op SEO heeft zitten. Mensen die stuk voor stuk goed zijn. Ze zorgen ervoor dat de tickets goed opgepakt worden, dat er bepaalde teksten op pagina’s staan. Dat productpagina’s netjes opgeruimd worden, de lijstpagina’s ranken bij belangrijke termen in plaats van een enkel product dat regelmatig uitverkoopt. Ze willen graag even een check op de technische keuzes die ze maken. Of iemand die van buiten de organisatie even kijkt wat gebruikers willen. Ze zien wat trends en horen graag of meer bedrijven deze trend zien. Ik kan ze daarmee helpen zonder daarbij specifiek te worden.

Op de terugweg naar huis valt mijn trein uit, het kan niet altijd feest zijn natuurlijk.

Het bericht Wat deed ik vandaag? verscheen eerst op chapter42.

Lees het originele artikel op Chapter42.nl

Data Driven Commerce 2020

Data en personalisatie, een actueel en brandend thema. Dit komt allemaal voort uit misschien wel het grootste cliché dat we kennen: zet je klant centraal. Maar hey, zijn clichés er niet juist omdat ze zo waar zijn? Op basis van data kun je jouw klant steeds beter begrijpen. Vervolgens moet je die kennis toepassen. Want je moet geen inzichten vergaren óm het inzichten vergaren. De vraag is: wat ga je er vervolgens mee doen?

Je kunt op basis van de verkregen inzichten de e-mails die je verstuurt naar jouw (potentiële) klanten personaliseren of de content op je website aanpassen. Zo zal lang niet elke klant zitten te wachten op jouw algemene weekaanbieding, maar heeft hij bijvoorbeeld veel meer behoefte aan informatie over de nieuwste producten. Ook kun je op basis van data (bijvoorbeeld over gemiddeld koopgedrag) suggesties doen aan jouw klant. Je klant heeft bijvoorbeeld product A gekocht, dus vindt hij hoogstwaarschijnlijk product B ook interessant.

 “Gebruik data om je klant te kennen en pas deze kennis toe om relevanter te worden.”

Deze kennis kun je niet alleen toepassen binnen je platform, maar binnen de gehele customer journey. Daarmee werken je insights platformoverstijgend. De centrale vraag van Data Driven Commerce 2020 is dan ook: hoe gebruik je de klantinzichten uit je data om je klant nóg beter van dienst te kunnen zijn en je conversie te verhogen?

Early Bird tickets t/m 14 december 2019

Wil jij alle ins en outs horen over hoe je data verzamelt en dit inzet om nog relevanter voor jouw klant te zijn? Bestel dan nu jouw tickets voor het Data Driven Commerce event, dat wij samen met Twinkle & MarketingTribune organiseren! Nog t/m 14 december 2019 koop jij jouw tickets met een korting van €100!

Bestel tickets

Het bericht Data Driven Commerce 2020 verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl