Omnichannel begint met de juiste mindset

Retailers die offline zijn begonnen, hebben vaak moeite om hun strategie aan te passen om zowel online als offline doelen te stellen in één algemene aanpak. Een omnichannel-strategie kan alleen succesvol zijn en de resultaten verbeteren als een organisatie een omnichannel-mindset omarmt, zowel in strategie als uitvoering. Omnichannel / RoPo – wat staat voor: Research Online, Purchase Offline – moet niet alleen een modewoord zijn dat door de organisatie zweeft, maar een mentaliteit die in de hele organisatie wordt geïmplementeerd. Lees meer over: Omnichannel begint met de juiste mindset.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

EDC: ‘Overname Beate Uhse smaakt naar meer’

EDC, het bedrijf achter onder meer EasyToys.nl, was al geen kleine speler. Maar sinds de overname van Beate Uhse eerder deze week is het een van de grootste online aanbieders van seksspeeltjes in heel Europa. De internationalisering moet voor een flinke omzetstijging zorgen. Oprichter en directeur Eric Idema: “Ik verwacht binnen drie jaar op de vijftig miljoen euro te zitten.”

Lees het originele artikel op WebWinkelWeblog.nl

Wat experts zeggen over personalisatie

Iedereen wil ‘iets’ met personalisatie, maar hoe te beginnen? Wat heb je nodig, welke tools gebruik je en hoe richt je deze in zodat je gepersonaliseerd kunt communiceren? Personalisatie is het op maat maken van producten en diensten, op basis van eigenschappen of voorkeuren van de gebruiker. Partijen zoals Netflix, Spotify en Amazon lijken de heilige personalisatiegraal al te hebben gevonden. Wat doen zij goed in de manier waarop ze een gepersonaliseerd aanbod aan hun klanten bieden en wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van personalisatie?

Op basis van een serie interviews met diverse experts uit het vakgebied selecteren we 7 conclusies op het gebied van personalisatie.

#1 Bij het begin beginnen

De meeste ondernemingen weten dat ze iets met personalisatie moeten, maar niet welke stappen ze moeten zetten om er te komen. Onvolwassen digitale organisaties schaffen soms eerst een dure tool aan waar ze verwachten direct mee te kunnen personaliseren. Echter, ze kunnen de tool maar beperkt gebruiken omdat er aan een aantal basisvoorwaarden niet is voldaan. De basis bestaat volgens experts uit de volgende zaken:

Een duidelijk beeld van wat je als organisatie wilt bereiken met personalisatie.
Als je goed nadenkt over de vraag waarom personaliseren belangrijk is voor je organisatie, voorkomt dat bijvoorbeeld toekomstige discussies over het nut van investeringen.

Een uitgebreide en gestructureerde database met klantdata.
Als er te weinig gegevens van klanten worden bijgehouden of niet van alle klanten data wordt bijgehouden, kun je geen vervolgstappen zetten. Data op zichzelf is niet perse waardevol, want het gaat om de inzichten die je eruit verkrijgt. Het verkrijgen van inzichten uit data is alleen mogelijk met data die goed gestructureerd is.

Een overzicht van logisch gekozen segmenten.
De data van je totale klantendatabase ‘vertelt’ je welke groepen hetzelfde soort gedrag vertonen. Op basis daarvan kun je uitingen aanpassen aan het specifieke gedrag van die groepen. Het is erg belangrijk om goed na te denken op basis van welke kenmerken je segmenten maakt, omdat  de vorming van een segment veel toekomstige beslissingen beïnvloedt. Je maakt bijvoorbeeld segmenten op basis van geografie, demografie, psychografie of gedrag. Verkoop je boeken? Dan kan segmentatie op basis van genre logisch zijn. Daarnaast zie je bijvoorbeeld klanten die vrijwel altijd de nieuwste producten kopen en klanten die alleen kopen wanneer iets in de aanbieding is. Laatstgenoemde zou je kunnen classificeren als je segment ‘koopjesjagers’. Kijk goed binnen wat voor segmenten je als bedrijf de meeste impact kunt maken met personalisatie. Als er geen logische segmenten uit de data volgen, dan kunnen deze ook worden opgesteld vanuit klantonderzoek.

Inzicht in de customer journey van klanten.
Met dit inzicht weet je op welk moment je op welke manier relevant kunt zijn voor klanten in een bepaald segment. Dit in combinatie met het vertoonde gedrag van segmenten. Pas de marketingactiviteiten van een organisatie aan op de wensen van de klant.

Als je klaar bent met het opbouwen van de basis is het tijd om in de Rolls-Royce te gaan rijden.

“Ik zie veel bedrijven een dure tool aanschaffen zonder dat zij de basis op orde hebben. Dan heb je een Rolls-Royce in de schuur staan maar weet je niet hoe je er mee moet rijden, zonde.”

Martin van Kranenburg – Docent Beeckestijn Business School

#2 Niet voldoende data voor segmentatie? Vraag je klant!

Het segmenteren van je doelgroep is de eerste stap in de richting van personalisatie. Voor segmentatie heb je echter voldoende data van je klanten nodig. Er valt bijvoorbeeld weinig te personaliseren als je alleen het e-mailadres en het geslacht van je klanten weet. Als je nog niet voldoende weet van je klanten om ze te kunnen segmenteren, stel je ze vragen om meer data te verzamelen. Vervolgens gebruik je de nieuwe data en inzichten om alle klanten in segmenten in te delen. #durftevragen.

“Stel vijf à zes simpel te beantwoorden vragen op en leg deze voor aan de klant. Vervolgens kun je de klant plaatsen in een segment.”

Mark Kruisman – Digital Marketing Specialist bij Centraal Beheer

#3 Leren van klanten vanuit de opgestelde segmenten

Een segment instellen en het uitvragen van extra informatie aan je klanten is leuk, maar dan begint het pas. Met alle informatie die je blijft verkrijgen van klanten leer je constant van hun gedrag. Binnen een segment ontstaan op basis van gedrag meerdere kleine groepen. Met de inzichten die je hieruit verkrijgt, ontstaan er dus meer kleinere segmenten die je een boodschap voorschotelt die specifiek is gemaakt voor dat gedrag.

“Je gaat van segmenteren naar personaliseren. Je gaat kijken naar het gedrag binnen de segmenten. Je kunt niet in één keer van wat je nu doet naar personalisatie.”

Wilbert Beelen – Digital Specialist CRM Marketing bij Univé

Deze ontwikkeling van constant leren en aanpassen is continu en zorgt voor constante verbetering. Alleen stap voor stap wordt je boodschap steeds specifieker aangepast aan de wensen van de klant. Je zet dus stappen van massacommunicatie, via segmentatie naar 1-op-1 gepersonaliseerde communicatie.

#4 Een DMP is onmisbaar voor 1-op-1 personalisatie

Als het thema personalisatie nog in de kinderschoenen staat, volstaan diverse losse databases en tools om een specifiekere boodschap uit te serveren aan een klant. Denk hierbij aan een e-mailmarketingplatform dat een specifiekere boodschap naar nieuwsbriefabonnees stuurt. Als de organisatie in volwassenheid is gegroeid moet er een volgende stap worden gezet: naar een Data Management Platform (DMP). Een DMP is een platform waarin je data van je klanten koppelt, verkregen vanuit de verschillende kanalen die je als bedrijf inzet. Op deze manier kun je personaliseren op basis van alle interacties die een klant met jou als bedrijf heeft om zo relevant mogelijk te kunnen zijn. Zonder DMP beperk je je met personalisatie tot de data die je van een klant hebt binnen een bepaald kanaal en sluit je je ogen voor wat de klant doet binnen een ander kanaal. Experts zijn duidelijk over de waarde van een DMP in combinatie met personalisatie. Een DMP is volgens experts onmisbaar voor betrouwbare 1-op-1 personalisatie.

“Je kan personaliseren zonder een DMP, maar dan wel enkel op basis van de data binnen hetzelfde kanaal. Met het gebruik van een DMP kun je data vanuit alle kanalen koppelen, doormeten en gebruiken om op die manier zo relevant mogelijk te zijn voor de klant.”

Tom Verdonck – Performance Marketeer bij Pathé Thuis

Een voorbeeld van een DMP is Datatrics. Met Datatrics verhoog je conversie en klantloyaliteit door relevanter en data-driven te communiceren met je doelgroep. Benieuwd naar hoe Datatrics voor jou kan werken? Check het hier!

Direct aan de slag

#5 Mix klantgedreven en datagedreven personalisatie

Klantgedreven personalisatie is personalisatie op basis van de door de klant aangegeven voorkeuren. Deze data is meestal verkregen uit enquêtes. Hierbij is het belangrijk dat data op de juiste manier aan klanten wordt uitgevraagd, want klanten delen niet zomaar informatie. Datagedreven personalisatie is personalisatie op basis van objectief vastgestelde data over gedrag. Klantgedrag dat af te leiden valt uit data van Google Analytics is hier een goed voorbeeld van. Personalisatie kan inhouden dat content wordt gepersonaliseerd zonder de klant expliciet te vragen naar zijn voorkeuren. Experts waarschuwen voor het effect van teveel klantgedreven personalisatie. Stel je bijvoorbeeld voor dat een klant aangeeft interesse te hebben voor romans, maar tegelijkertijd uitsluitend thrillers bekijkt en bestelt. Gebruik je als organisatie dan het inzicht vanuit het gemeten gedrag of het antwoord dat klanten hebben gegeven? Een goede mix tussen de twee soorten inzichten is het logische antwoord. Deze balans verkrijg je door een weging te geven aan klantvoorkeuren die zijn uitgevraagd en daadwerkelijk gedrag van klanten dat je destilleert vanuit de data. The best of both worlds.

“Geef ook de klant de touwtjes in handen, laat ons weten wat je heel graag wilt zien.”

Rolf Broer – Manager CRM en Marketing Analytics bij Wehkamp

“Zowel vanuit de data als vanuit de klant personaliseren, het is nooit heel links of heel rechts. Een combinatie met een bepaalde weging is van belang.”

Tim Geerdinck – Solution Architect bij Datatrics

#6 Klantloyaliteit is het doel van personalisatie

Organisaties personaliseren niet voor de lol. Het idee achter personaliseren is volgens de experts dat er boodschappen specifiek op de wensen van individuele klanten kunnen worden aangepast. Hierdoor ontstaat een gepersonaliseerde klantbeleving die resulteert in een hogere klanttevredenheid. Dit leidt vervolgens tot hogere klantloyaliteit. Over tijd verhoog je hiermee de gemiddelde klantwaarde en dus de waarde van je totale klantenbestand.

“We zien bij Wehkamp de klanttevredenheid stijgen door de inzet van personalisatie.”

Rolf Broer – Manager CRM en Marketing Analytics bij Wehkamp

“Je behoudt klanten langer door de fijne ervaring die je ze biedt door personalisatie.”

Wilbert Beelen – Digital Specialist CRM Marketing bij Univé

#7 Personalisatie is de nieuwe standaard

Consumenten zijn nu al gewend aan gepersonaliseerde ervaringen die Netflix, Spotify en andere grote e-commerce partijen in Nederland bieden. En daarbij zijn nog lang niet alle mogelijkheden benut. Als je eenmaal tevreden bent over een gepersonaliseerde ervaring wil je als consument liever niet meer worden benaderd met massacommunicatie die niet voor jou bedoeld is. Klanten gaan dus de bedrijven zoeken waar ze een gepersonaliseerde beleving vinden. Ken je klant, communiceer alleen datgene waar je klant op zit te wachten en voorkom hiermee irritatie. Als alles goed gaat zorg je hiermee voor tevredenheid en heb je uiteindelijk trouwe klanten met een hogere waarde.

“Als je nu niet bezig bent met een online personalisatie strategie dan mag je je afvragen of je over twee jaar nog bestaat.”

Martin van Kranenburg – Docent Beeckestijn Business School

Wil je doorpraten over personalisatie en de stappen die jij kan zetten richting de toekomst? Neem contact op met onze dataspecialisten en laat je voorlichten!

Contact opnemen

Dit blog is opgezet door Gerben de Graaf en is onderdeel van zijn afstudeeronderzoek “Van massacommunicatie naar 1-op-1 communicatie”. Speciale dank gaat uit naar Martin van Kranenburg, Rolf Broer, Tom Verdonck, Mark Kruisman, Wilbert Beelen en Tim Geerdinck.

Het bericht Wat experts zeggen over personalisatie verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Digital Analytics is meer dan meten

Thuiswinkel.org heeft een e-Academy opgezet, waarin gratis e-learnings gelanceerd worden. De vierde e-learning is inmiddels gelanceerd en staat in het teken van digital analytics. Specialisten Wouter van der Heijden en Christiaan Dollen van De Nieuwe Zaak delen hierin hoe je met de data van je webshop om moet gaan en hoe je er de juiste inzichten uithaalt. Wouter werd geïnterviewd over het belang van digital analytics, veelvoorkomende fouten en misvattingen en de toegevoegde waarde van de e-learning.

Wat is het belang van digital analytics?

“Het primaire belang van digital analytics is dat er onderbouwde keuzes gemaakt worden in plaats van het volgen van onderbuikgevoel. Het doel van digital analytics is het meten, verzamelen, rapporteren en analyseren van digitale gegevens om het gedrag van je online gebruikers beter te begrijpen. Vervolgens kun je met die informatie je digitale dienstverlening optimaliseren. In de e-learning ligt de focus op webdata, zodat de module interessant is voor mensen met veel en weinig kennis. Maar digital analytics is breder dan dat en gaat bijvoorbeeld ook over devices, apps en de combinatie tussen offline en online.” – Wouter van der Heijden

Benieuwd naar de rest van het interview? Je leest hem op Thuiswinkel.org.

Start direct met leren!

Wil jij ook alles leren over het meten, verzamelen, rapporteren en analyseren van (klant)gegevens? Start dan nu direct met leren!

Start met leren

Het bericht Digital Analytics is meer dan meten verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Retouren de doodsteek voor online?

Voor consumenten is een eenvoudig retourproces een must bij het webwinkelen, maar, kopte NRC.nl: ‘Retourzendingen zijn een structureel probleem voor webwinkels’. De geschatte kosten van een retour kunnen volgens NRC oplopen tot 15 euro; van consumentenelektronica komt ongeveer 10 procent terug en bij kleding kan dat oplopen tot 41 procent. Maar is het ook zo’n groot probleem? Hoe denken Rupert Parker Brady, René Repko, Beate van Dongen Crombags, Mariëlle Krouwel, Marc van Eck, Dick van der Lecq en Jean-Paul Schaddé van Dooren over de stelling ‘Retouren zijn de doodsteek voor online’? Lees meer over: Retouren de doodsteek voor online?.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Expertsessie 2 van het Shopping Tomorrow programma was groot succes!

#2 Scenarioplanning

Donderdag 20 juni kwam onze expertgroep “Next level B2B e-commerce” voor de tweede keer samen. Dit keer bij het distribueercentrum van PostNL in Nieuwegein. De sessie stond in het teken van scenarioplanning: Hoe shopt de B2B klant in 2025?

Na een theoretisch kader zijn we in 4 groepen gekomen tot verschillende assen gekomen waarop we change voor de komende vijf tot tien jaar verwachten. Een voorbeeld daarvan is de ‘impact van algoritmes’ vs ‘impact van duurzaamheid’. Of ‘de rol van de tussenpersoon’ vs ‘de mate van IoT’.

Nadat de assen waren bepaald, zijn de scenario’s ingevuld. Even het ‘hier en nu’ loslaten en de toekomst inkijken gaf mooie inzichten en waardevolle gesprekken. Want; bestaat B2B nog wel als de B2B shopper ook consument is? En als algoritmes de vrije keuze inperken maar wel de meest groene bedrijven selecteren om zaken mee te doen? Of juist algoritmes die de laagste prijs nastreven en een race to the bottom inzetten?

In alle scenario’s verandert er veel voor bedrijven. Van hun positie in de keten tot aan de veranderingen die op IT vlak nodig zijn om klaar te zijn voor de toekomst.

De ochtend hebben we afgesloten met een vooruitblik op sessie #3. Hierin nemen we de scenario’s van 2025 als uitgangspunt en kijken we wat er nu nodig is om in te spelen op de ontwikkelingen. Te beginnen met het onderwerp; Klantinzicht.

Back to reality middels een rondje over de vloer
Michel Palm en Alex de Groot brachten een leuke break met de rondleiding over de vloer van PostNL. En tijdens de rondleiding ontstonden er leuke gesprekken met de experts over de manier waarop zij met logistiek omgaan. Van nieuwe API koppelingen, tot pro-actief informeren van verzendinformatie. En natuurlijk leuk dat een groot aantal experts hun eigen pakketten voorbij zagen komen over de band!

Het was weer een mooie en inspirerende ochtend die door de experts met een 8,6 beloond werd! Benieuwd naar de impressie? Check het filmpje hier!

Het bericht Expertsessie 2 van het Shopping Tomorrow programma was groot succes! verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Expertsessie #2 Shopping Tomorrow groot succes!

#2 Scenarioplanning

Donderdag 20 juni kwam onze expertgroep “Next level B2B e-commerce” voor de tweede keer samen. Dit keer bij het distribueercentrum van PostNL in Nieuwegein. De sessie stond in het teken van scenarioplanning: Hoe shopt de B2B klant in 2025?

Na een theoretisch kader zijn we in 4 groepen gekomen tot verschillende assen gekomen waarop we change voor de komende vijf tot tien jaar verwachten. Een voorbeeld daarvan is de ‘impact van algoritmes’ vs ‘impact van duurzaamheid’. Of ‘de rol van de tussenpersoon’ vs ‘de mate van IoT’.

Nadat de assen waren bepaald, zijn de scenario’s ingevuld. Even het ‘hier en nu’ loslaten en de toekomst inkijken gaf mooie inzichten en waardevolle gesprekken. Want; bestaat B2B nog wel als de B2B shopper ook consument is? En als algoritmes de vrije keuze inperken maar wel de meest groene bedrijven selecteren om zaken mee te doen? Of juist algoritmes die de laagste prijs nastreven en een race to the bottom inzetten?

In alle scenario’s verandert er veel voor bedrijven. Van hun positie in de keten tot aan de veranderingen die op IT vlak nodig zijn om klaar te zijn voor de toekomst.

De ochtend hebben we afgesloten met een vooruitblik op sessie #3. Hierin nemen we de scenario’s van 2025 als uitgangspunt en kijken we wat er nu nodig is om in te spelen op de ontwikkelingen. Te beginnen met het onderwerp; Klantinzicht.

Back to reality middels een rondje over de vloer
Michel Palm en Alex de Groot brachten een leuke break met de rondleiding over de vloer van PostNL. En tijdens de rondleiding ontstonden er leuke gesprekken met de experts over de manier waarop zij met logistiek omgaan. Van nieuwe API koppelingen, tot pro-actief informeren van verzendinformatie. En natuurlijk leuk dat een groot aantal experts hun eigen pakketten voorbij zagen komen over de band!

Het was weer een mooie en inspirerende ochtend die door de experts met een 8,6 beloond werd! Benieuwd naar de impressie? Check het filmpje hier!

Het bericht Expertsessie #2 Shopping Tomorrow groot succes! verscheen eerst op De Nieuwe Zaak.

Lees het originele bericht op www.denieuwezaak.nl

Webshop laten maken, wat zijn je beste opties?

Als je bij vijf verschillende webdesign bedrijven een offerte zou vragen voor het laten maken van een webshop, is de kans groot dat je vijf verschillende prijsopgaven krijgt. Deze offertes zullen zelfs sterk verschillen in prijs. Dat dit niet zo verwonderlijk is, ontdek je in dit artikel. Er zijn immers veel mogelijkheden op dit gebied.

The post Webshop laten maken, wat zijn je beste opties? appeared first on WebwinkelCommunity.

Lees het originele artikel op WebwinkelCommunity.nl

Digital marketing in 2019: Datagedreven personaliseren en usability op één

Maar liefst honderdtachtig sprekers deelden het beste en nieuwste van digital marketing tijdens Emerce Digital Marketing Live, vorige week in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Voor de aanwezige marketingprofessionals was het met zeven stages en 27 roundtables soms moeilijk kiezen. Overkoepelende topics: datagedreven personaliseren en automatiseren, en het inzetten van slimme AI-toepassingen, met als doel optimaal gebruikersgemak. Een selectie van de meest opvallende keynotes en cases van het event. Lees meer over: Digital marketing in 2019: Datagedreven personaliseren en usability op één.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Gaan marketplaces shoppend Nederland veranderen?

In de Beurs van Berlage gaf de crème de la crème van e-commerce in Nederland een uitgebreide update van de stand van zaken, tijdens Emerce eCommerce Live! 2019. Opvallend dit jaar was de focus op marketplaces, een trend die we al langere tijd zien in de markt. Hoe ga jij als merk of retailer om met marketplaces als Amazon en Bol.com en what’s in it voor jou? De potentie van marketplaces is enorm, maar zonder goed doordachte en berekende strategie, geen succes. Oftewel: verwerk je marketplacestrategie in je toekomstige digitale marketingstrategie. Eén ding is zeker: marketplaces, daar moet je mee aan de slag! Lees meer over: Gaan marketplaces shoppend Nederland veranderen?.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl

Online marketing is als flipperen

Welke vakliteratuur is relevant en wat vinden ervaren marketingprofessionals ervan? NIMA Register Marketeers recenseren de meest uiteenlopende marketing-gerelateerde boeken. Deze keer: ‘Digital Marketing Pinball’, waarin auteur Daniël Markus de groeisuccessen van winnende e-commercebedrijven verklaart aan de hand van vijf drivers. Met heldere, begrijpelijke voorbeelden, neemt hij de lezer mee door het praktische speelveld van online testen, leren en opschalen. Lees meer over: Online marketing is als flipperen.

Lees het originele artikel op Marketingfacts.nl